Minskande flöden i Dalälven och Klarälven

Efter 5 veckor med regn och ökande vattenföringar i vattendragen har det nu vänt och med mindre regn och mer sol börjar det sakta torka upp i Dalälven och Klarälvens tillrinningsområden.

Läget i Dalälven
Den största delen av vattnet som kommit till Trängslet har vi magasinerat. Det har kraftigt dämpat vattenföringen i Österdalälven och hållit ned nivån i Siljan som utan Trängslets magasin skulle varit betydligt högre. Nu närmar sig nivån övre gränsen, men även tillrinningen avtar och ingen stor förändring av vattenföringen är att vänta i Österdalälven. Tappningen gått ned och ytterligare en lite nedgång sker under dagen. Tappningen i Åsen kommer vara ca 90 m3/s under helgen.

I Siljan har nivån börjat sjunka och prognosen är att den sjunker med 2 cm per dygn fram till mitten av nästa vecka. Nivån kommer dock vara högre än normalt under midsommarhelgen.

I Västerdalälven är vattenflödet sjunkande, regnet som väntas kommer dock att få nedgången att stanna upp några dagar.

Nedströms sammanflödet sjunker nu tappningen på grund av det minskade flödet i Västerdalälven. Från torsdagen har tappningen i Långhag minskat med 100 m3/s och förväntas minska ytterligare under lördag och söndag. Runns nivån är nu tillbaka inom normal sommarnivå, men observera att flödet i Lillälven mellan Runn och Dalälven kommer vara fortsatt högt och detta gäller över midsommarhelgen.

I Hovran, där nivån är mycket hög för årstiden, har nivån börjat sjunka. Från fredag till söndag förväntas nivån sjunka 5-10 cm per dygn. I nästa vecka förväntas nivån i Hovran sjunka några cm per dygn. När nivån i Hovran är hög styrs tappningen i Avesta kraftverk enligt bestämmelserna i vattendomen.

Läget i Klarälven
Minskande tillrinningar i hela Klarälvens tillrinningsområde.

Under onsdagen minskades tappningen i Höljes från 330 till 285 m3/s. Under fredagsdygnet kommer minskningen bli märkbar i nedre delen av Klarälven.

Idag fredag kommer tappningen från Höljes minskas ca 30 m3/s ytterligare.

Tappningen i Uvån kommer minska under helgen och detta påverkar även Klarälven nedströms Uvån inflöde.

Även om vattenföringarna minskar under helgen och kommande vecka kommer vattenflödet i hela Klarälven vara över normal under midsommarhelgen. De som planerar aktiviter i och nära älven måste räkna med att det är mer strömt än normalt för årstiden.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10.

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se


Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media