Premiär för Fortums miljörapport om vattenkraften

Report this content

För Fortum var 2017 ett händelserikt år för vattenkraften och de miljöprojekt som utfördes kring kraftverken. Ökad produktion, en ny vattenkraftsstrategi, rivning av dammar och flertalet miljöprojekt är några av de saker som plockas upp i den nyligen lanserade Miljöredovisningen.

- Syftet med rapporten är att presentera vilka miljöåtgärder vi utför vid våra kraftverk. Vi vill berätta konkret vilka åtgärder vi genomför och vad de har för betydelse. På en global nivå bidrar vattenkraften till ett bättre klimat med lägre koldioxidutsläpp, men vi gör även miljöförbättringar på lokal nivå. Det kan t.ex. handla om att riva en damm, återskapa fiskhabitat eller att minska på oljan i våra kraftverk, säger Katarina Erelöf, miljösamordnare på Fortum Hydro.

I rapporten ges en översikt av de miljöprojekt Fortum Hydro arbetat med. Dessutom presenteras två projekt mer detaljerat: Acksjödammen, som revs i Hagfors kommun, samt Svarthålsforsen, där turbinerna och generatorerna byttes ut på kraftverket, vilket ledde till en ökad produktion. En uppföljning på miljömålen 2017 görs även i slutet.

- Under 2017 lanserades våra nya vattenkraftstrategi. Vi har tagit ett helhetsgrepp kring våra älvar för att se vad som kan göras för att vattenkraften skall vara anpassad för den förnybara framtid som regeringen beslutat. Vi vill satsa på att finna en balans mellan mer förnybar energiproduktion, mer flexibilitet och reglerkraft, och fler skräddarsydda miljölösningar. Det är viktigt att vi gör rätt saker på rätt plats och att vi hittar lösningar som optimerar alla dessa tre faktorer. Strategin är därför viktig ur både en produktions- och miljösynpunkt, och utgör ett av våra uppnådda mål för 2017, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum.

Ladda ned rapporten här 

Om Miljöredovisningen 2017
Fortum presenterar för första gången en översikt av de miljöåtgärder och projekt som utförts kopplat till vattenkraft under 2017. Majoriteten av miljöprojekten som genomförts har finansierats av Fortums försäljning av el märkt med Bra Miljöval, en märkning utsedd av Svenska Naturskyddsföreningen. Dessutom görs kontinuerligt investeringar på de 160 vattenkraftverk som Fortum äger och/eller driver i Sverige och Finland. Investeringar i kraftverken som lett till ökad produktion av förnybar el inkluderas också för att visa vår strävan mot ett förnybart Sverige.

För mer information, kontakta
Katarina Erelöf, projektledare och miljösamordnare, Fortum, tfn: 070-256 15 68
Johan Englund, kommunikationschef för vattenkraft, Fortum, johan.englund@fortum.com
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, per-oscar.hedman@fortum.com, 070-214 75 45

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media