Redan 30 år av kärnkraftsel från Fortums kraftverk i Lovisa

Block 1 vid Lovisa kärnkraftverk kopplades till det nationella elnätet för jämnt 30 år sedan 8.2.1977 och i maj 1977 producerades el för kommersiellt bruk. Block 2 färdigställdes cirka tre år senare och kopplades till det nationella nätet i november 1980. Den elmängd som de två blocken producerat tillsammans uppgår till 205,7 terawattimmar, vilket motsvarar cirka 10 miljoner eluppvärmda villors årsförbrukning.

Kraftverken är i utmärkt skick och tillgängligheten är i toppklass även internationellt sett. Den genomsnittliga driftsfaktorn är 85,9 procent för reaktor 1 och 88,2 procent för reaktor 2 räknat över hela driftsåldern. År 2006 låg reaktorernas sammanlagda driftsfaktor på 91 procent. Driftsfaktorn anger produktionsnivån under en viss period i förhållande till kraftverkets nominella effekt.

Omfattande förnyelser och förbättringar av säkerheten har gjorts under de trettio år som kraftverket varit i bruk. Bland annat har den sannolikhetsbaserade indikatorn, som beskriver säkerheten, förbättrats till under en tiondedel av den ursprungliga. På så sätt har man planerat att kunna förlänga Lovisa kraftverks driftsålder åtminstone ända till 50 år. Lovisa kraftverk inlämnade i november 2006 en drifttillståndsansökan till det finländska handels- och industriministeriet: för reaktor 1 20 år och för reaktor 2 23 år framöver.

Kärnkraftsel är en klimatvänlig produktionsform som inte orsakar koldioxidutsläpp. Om all kärnkrafts-el som Lovisa kraftverk producerat under hela sin driftstid skulle ha producerats i moderna kolkondenskraftverk, skulle 172,8 miljoner ton koldioxid ha släppts ut i atmosfären. Man kan räkna att man med den elproduktion som planerats under de kommande tjugo åren i Lovisa undviker cirka 130 miljoner ton koldioxidutsläpp.

Vid kraftverket arbetar i dag cirka 550 personer. Ett generationsskifte inom personalen pågår som bäst. Förra året anställdes 31 nya personer till kraftverket och dessutom bytte 23 personer arbetsuppgift. Den egna personalens medelålder var 45 år i början av innevarande år och en klar föryngring är på gång. Festdagen firas i arbetets tecken.

Ytterligare information:
Arvo Vuorenmaa, kraftverkschef, 010 45 54000, 050 45 54000
Markku Tiitinen, chef för driftsenheten, 010 45 54010, 050-455 4010

Om oss

Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar