Stor dammsäkerhetssatsning i Forshuvud

Report this content

En omfattande ombyggnad planeras ske av det drygt 100-åriga Forshuvuds kraftverk. Trots bygget av en ny kraftstation 1990 och 1998 står den gamla stationen och dammen kvar. Huvudägaren Fortum vill nu göra rejäla investeringar i dammsäkerhet för att garantera vattenkraftverkets fortsatta levnad som leverantör av förnybar el samt reglerkraft för mer väderberoende kraftslag.

Forshuvuds kraftverk i Dalälven började byggas 1917 och stod klart 1920. I dag har det en effekt på 44 MW och producerar i genomsnitt 229 GWh på ett år. Det är därmed en viktig komponent i det svenska energisystemet. 2019 installerade Fortum Nordens då största batterianläggning i anslutning till Forshuvud. Detta för att lättare kunna reglera frekvensen i elnätet med mindre slitage på turbiner och generatorer. Men kontinuerlig drift sliter på såväl betong som mekanik och nu har tiden kommit för modernisering och förstärkning av utskovsdammen. Totalt satsar Fortum drygt 450 miljoner kronor under 2021-2025, då ombyggnaden beräknas pågå.

-Investeringar av det här slaget är avgörande för att vattenkraften ska kunna fortsätta vara en hörnsten i svensk fossilfri elförsörjning, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum. Vi är glada att i det här projektet samarbeta med NCC som kommer att leverera hållbara lösningar för dammsäkerhet och fortsatt effektiv drift.

-Vi har länge samarbetat med Fortum i olika projekt. Att vi kan bedriva det här projektet i samverkan gör att vi tillsammans kan effektivisera arbetet och snabbare hitta lösningar i en komplex verksamhet. Genom de säkerhetshöjande åtgärderna kommer Fortum säkra driften av Forshuvuds vattenverk för lång tid framöver, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

För närliggande industrier, som SSAB och Kvarnsvedens pappersbruk nedströms Forshuvud, är stabila elleveranser avgörande. Och ombyggnaden kommer enligt planerna inte att påverka elproduktionen. Men Fortum understryker även andra aspekter av investeringen.

-För oss handlar det här inte minst om samhällssäkerhet; för personalen på anläggningen, för den omgivande miljön och för driften av verksamheten, säger Toni Kekkinen på Fortum.

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, Kommunikationschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45

Om Fortum
Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av fossilfri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums
 aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se   

Taggar:

Prenumerera

Media

Media