Tidigarelagd Älvstädning i Leksand gav 40 procent mer skräp

I Leksand satsade Fortum och Städa Sverige på att städa innan vårfloden, något som efterfrågats lokalt i flera år av föreningarna. Det visade sig ge effekt. Resultatet blev rekordhögt för sträckan - hela 2,3 ton städades bort, vilket är 40 procent mer än förra året. Dessutom plockades dubbelt så mycket miljöfarligt skräp. Mycket av skräpet var gammalt skräp som legat länge.

- Vi tyckte att det var värdefullt att testa att städa innan vårfloden i Leksand. Det visade sig vara en förändring som verkligen gjorde skillnad. Idrottsföreningarna har länge velat städa bort skräpet som legat längre in i älvfåran och denna vårstädning möjliggjorde det, säger Desirée Hylander, projektledare för Älvstädningen på Fortum.

Det var SK Leksand, Leksands IF FK, Insjöns IF BK P03 och Leksands simförening som tillsammans städade bort 43,5 säckar fyllda med skräp, varav fem med sådant skräp som klassas som miljöfarligt. Mycket av det insamlade var bildäck, järnskrot, metallföremål och glas. Glädjande nog var även mycket av det sådant som legat länge.

- Vårt mål är att göra en så stor insats som möjligt för miljön. Föreningarna känner sitt närområde bäst, så i detta fall har det varit värdefullt att lägga tid och resurser så att mer skräp plockas bort, säger Mats Wesslén, VD på Städa Sverige.

Övriga sträckor som omfattas av Älvstädningen sätter igång den 17-18 augusti med det nya tillskottet Indalsälven. Projektet avslutas sedan i Klarälven och Gullspångsälven den 7-8 september. Med utgångspunkt från resultatet i Leksand kommer Fortum och Städa Sverige att undersöka om det är en bra idé att tidigarelägga städningen även för andra områden.

Om Älvstädningen
Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under ett antal helger sommaren 2019 kommer föreningar att plocka bort skräp på utvalda sträckor utmed Indalslälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med biflöden. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.

För mer information kontakta
Desirée Hylander, Projektledare, Fortum, desiree.hylander@fortum.com, 070 268 5132
Linnéa Grahn, Projektledare, Städa Sverige, linnea.grahn@stadasverige.se, 070 324 29 26

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se  

Taggar:

Om oss

Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se

Prenumerera

Media

Media