Vårfloden har startat - men i liten skala

Report this content

Efter några kalla veckor kom värmen tillbaka under påskhelgen och snösmältningen tog fart igen. Det tar någon vecka innan vårfloden märks i de större vattendragen och var inga markant högre flöden i varken Dalälven eller Klarälven denna vecka. Från och med nu i helgen blir det lite kyligare igen vilket minskar snösmältningen, så Fortum räknar inte med att det blir någon större fart på vårfloden under nästa vecka heller.

Läget i de större sjöarna och magasinen i början av vårfloden:

Dalälven
I Dalälven är Trängslet helt avsänkt och nivån kommer bara öka sakta den närmaste tiden. Siljan har börjat stiga några cm per dag och fortsätter stiga ca 5 cm per dag närmaste tiden.

I Västerdalälven stiger flödet långsamt och enligt prognosen för kommande två veckorna är det mycket låg risk för höga flöden.

Klarälven
I Klarälven har tillflödet till Höljesmagasinet ökat lite under påsken, men är fortfarande lågt. Tappningen har varit låg under vecka 16. Vecka 17 kommer tappningen vara lite högre och de blir en märkbar flödesökning i Klarälven. Jämfört med en normal vårflod är det fortsatt låg tappning även vecka 17.

I nedre delen av Klarälven har flödet i älven ökat lite mer och kommer fortsätta öka under de närmste veckorna. Det ökar från en låg nivån och det är mycket låg risk för översvämningar under de närmaste veckorna.

I Norsälven har Frykens nivå börjat stiga och kommer fortsätta stiga någon vecka till.

Sammantaget är det en mycket lugn start på vårfloden. Allt pekar i nuläget på att vårfloden blir liten i både Klarälven och Dalälven.

För mer information kontakta gärna
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-329 72 75
Per-Oscar Hedman, kommunikationschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45

Om Fortum och Uniper 
Fortum och Uniper är en europeisk energigrupp som arbetar fokuserat för en framgångsrik omställning till ett fossilfritt samhälle. Med 50 gigawatt kraftproduktion,  import och lagring av gas samt en global energihandel ger det oss möjlighet att förse Europa och andra regioner med stabila leveranser av koldioxidsnål energi. Vi är redan Europas tredje största producent av fossilfri el och vi fokuserar på att växa inom fossilfri el, koldioxidsnål energi och infrastrukturen för morgondagens vätgasekonomi. Till det tar vi fram lösningar som hjälper företag och städer att minska sitt klimatavtryck. Med 20 000 specialister och verksamhet i 40 länder har vi kompetensen, resurserna och närvaron att driva på omställningen till en renare värld. fortum.comuniper.energy

Taggar:

Prenumerera

Media

Media