Vårfloden närmar sig

Report this content

En vårsol som värmer allt mer under dagen och temperaturer på plussidan även på natten får vårfloden att starta. Både i Värmland och Dalarna kommer det fortsatt vara kalla nätter med flera minusgrader, men under allt fler nätter stannar temperaturen på plussidan och då tar snösmältningen fart mycket snabbare när vårsolen börjar värma under dagen.

Sammantaget är det mindre snö än normalt i både Dalälven och Klarälvens tillrinningsområden. I de övre delarna är det närmare normalt med snö och det blir en vårflod från fjällen som kommer att märkas, men risken för problem i samband med snösmältningen är lägre än normalt.

Dalälven
I Dalälven är Trängslet helt avsänkt och nivån har varit låg sedan två veckor för dammsäkerhetshöjande arbeten på dammen. När Trängslet tömts tidigare än normalt innebär det mer vatten till Siljan under februari och därför är nivån lite högre än normalt i Siljan. Nu sjunker nivån snabbare när det kommer betydligt mindre vatten från Österdalälven. Nivån kommer troligtvis fortsätta sjunka under några veckor till innan det börjar stiga ingen.

I Västerdalälven dröjer det ännu några veckor innan flödet ökar av snösmältningen i Dalafjällen.

I nedre Dalälven sker ingen stora flödesförändringar under de närmaste veckorna. Det blir varken höga eller låga flöden fram till påsk.

Klarälven
I Klarälven har nivån i Höljesmagasinet sänkts av och är nu i det närmaste tomt i väntan på vårfloden i Trysilälven. Före påsk förväntas ingen större ökning av tillflödet.

I nedre Klarälven kommer flödet minska under denna vecka och en snö som smälter i norra Värmland kommer inte märkas i form av ökat flöde förrän tidigast mot slutet av nästa vecka. Höga flöden i Klarälven dröjer flera veckor ännu.

Det är för långt kvar för att kunna ge någon detaljerad flödesprognos för fjällfloden. Ofta startar vårfloden i mitten av april och veckan efter påsk kommer ny information om vårflodsläget.

Värmen under vecka 8-9 smälte bort en stor del av den snö som fanns i de södra delarna av Värmland och nu finns det för lite snö att enbart snösmältning ska kunna ge upphov till några högre flöde och så länge det inte kommer in rikligt med nederbörd förväntas vårfloden i Byälven och Norsälven. Samma läge med mindre snö än normalt gäller även för Gullspångsälven.

Ljusnan
Under vintern kom det snö i norra delen av Ljusnans sträckning, men under normala mängder. Däremot har det snöat rejält längs den mellersta delen och den södra delen hade snömängder över normalt. Sedan februari/början av mars har det varit varmt och en hel del av snön har nu smält.

Det betyder att det är betydligt mindre snö som ska smälta under våren vilket minskar risken för höga flöden. Även nivåerna i många sjöar är relativt låga.
Vädret framåt påverkar dock flödena, såväl nederbörd som varmare väder vilken påskyndar snösmältningen är faktorer som påverkar.


För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-3297275
Per-Oscar Hedman, kommunikationschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45

Om Fortum
Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av fossilfri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums
 aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se   

Taggar:

Prenumerera

Media

Media