Vattennivåer för Klarälven, Dalälven och Ljusnan

Report this content

Den senaste veckan har stora mängder nederbörd drabbat Sverige vilket har medfört höga flöden. Nedan kommer generella uppdatering och prognoser för respektive älv 

Klarälven 

Höljes: Situationen i Höljes har vänt och vi ser en gradvis minskning av vattenutsläppen dag för dag. 

Edsforsen: Vid Edsforsen har nivåerna upphört att öka. Flödena kulminerar idag och förväntas minska under helgen. 

Nedre Klarälven: De nedre delarna av Klarälven förväntas nå sin högsta nivå idag och under morgondagen. Därefter börjar flödena att minska på söndag i Karlstad. 

Uvån: I den övre delen av Uvån har minskningen av flödena börjat och kommer att fortsätta. 

Hagfors: Vid Hagfors ser vi att vattennivåerna når sin höjdpunkt för närvarande. Under morgondagen förväntas vattennivåerna börja minska och denna minskning förväntas fortsätta under helgen. 

Dalälven 

Österdalälven: Förväntad tappning från Trängslet förblir oförändrad under helgen. Det förväntas en viss minskning av vattennivåerna på lokala platser. 

Oreälv: Fortsatt hög tappning från Skattungen förväntas under helgen. 

Siljan: Siljans vattennivå fortsätter att stiga med ungefär 10 cm per dygn under hela helgen och förväntas nå sin kulmen nästa vecka. Senast liknande situation inträffade var år 2000. Väderprognosen är osäker och Siljans nivåer kommer att påverkas av nederbörden de kommande dagarna. 

Runn: Vattennivån i Runn är för närvarande hög och förväntas öka ytterligare från fredagen. Kulmen beräknas inträffa på måndag och nivån kan vara cirka 20 cm över fredagens nivå. 

Västerdalälven: I övre delarna av Västerdalälven sjunker flödet gradvis dag för dag. I nedre delen av Västerdalälven kulminerar flödena på lördagen och förväntas sedan minska från söndagen. 

Ljusnan 

Grundsjön: Vi vill särskilt varna allmänheten att undvika området kring vattendraget Mittån. På grund av vattenutsläpp från Grundsjön till Mittån kan stora vattenmängder förväntas framöver. Er säkerhet är vår främsta prioritet. 

Sveg: De ovanligt höga vattennivåerna i Sveg har nått sin kulmen och vi har redan börjat minska tappningen ur Svegssjön. Vi fortsätter att övervaka situationen noggrant för att kunna agera vid behov. 

Ljusdal: För de kommande dagarna förväntar vi oss relativt stabila flöden i Ljusdal. 

Arbrå: I Arbrå förutspår vi att vattennivåerna kommer att fortsätta stiga under några dagar till. 

Varpen: Vattennivåerna i Varpen förväntas fortsätta att stiga under helgen. 

Marmen: I Marmen förväntas vattennivåerna fortsätta att öka de kommande dagarna. Vi vill informera om att dammluckorna från Marmen och nedströms är öppna för att möjliggöra vattenpassage genom kraftverken och vidare till Östersjön. 

Voxsjön: Vi har observerat en stabil nivå i Voxsjön. 

Vi fortsätter att noga övervaka situationen längs älvarna. Eftersom vattennivåerna kan förändras snabbt och väderprognoserna är osäkra, uppmanar vi allmänheten att vara vaksam och följa officiella rekommendationer och varningar från myndigheterna I deras regioner. 

För mer information, kontakta
Maja Nordgren, kommunikationsansvarig vattenkraft, maja.nordgren@fortum.com
Per-Oscar Hedman, kommunikationschef, Fortum Sverige, Per-Oscar.hedman@fortum.com

Prenumerera

Media

Media