Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden

Report this content

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga vattenflöden i älvar, bifloder och mindre vattendrag i delar av Värmland och Dalarna, håller nu flödena på att återgå till de normala.

Energibolaget Fortum, som äger och driver ett stort antal kraftverk och dammar längs dessa vatten, har experter på vattenreglering som kontinuerligt följer hur väderprognoser uppdateras och hur mycket regn som faktiskt faller. Med egna verktyg och modeller uppdateras därefter löpande tappningsplanerna – alltså hur mycket vatten som släpps igenom kraftverk och dammar. Den gångna veckan har den ovanligt höga nederbörden skapat en stor höstflod som hållit såväl vattenregleringsexperter som annan personal på bolaget ordentligt sysselsatta. 

 – Fortums högsta prioritet i en sådan här ansträngd situation är säkerheten, säger Claes Kjörk som är företagets samordningsansvarig för vattenreglering. Det handlar om de som bor och verkar vid och i närheten av våra kraftverk och dammar, och även upp- och nedströms vattendragen där vi har verksamhet. Men självklart också om vår egen personal, samt de entreprenörer vi anlitar. Vi gör vårt yttersta för att ha korrekta prognoser, vidta förebyggande åtgärder och aktiva insatser för att minska trycket på vattendragen när flödena blir onormalt höga. 

De vattendrag som har påverkats mest av de höga vattenflödena är Klarälven, Dalälven och Norsälven med biflöden, i Värmland och Dalarna. Fortum har haft intensiva kontakter med berörda kommuner, länsstyrelser och räddningstjänst så att man gemensamt kunnat vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor, natur och infrastruktur. 

Det vattenkraftoperatörer som Fortum kan göra i sådana här situationer handlar inte minst om att öppna dammluckor och släppa igenom mer vatten än vad som normalt driver turbinerna vid kraftverken. Att släppa igenom vatten på det sättet kallas för “spill”, då det alltså inte genererar el. 

Ett exempel på hur Fortum agerat de senaste dagarna är i Uvån (Klarälvens största biflöde), där den lilla Bråndammen i Hagfors kommun, uppströms Rådasjön, översköljts och skadats lindrigt av de höga vattenflödena. Läget bedöms nu vara under kontroll efter att flödet minskat. Det akuta läget bedöms därmed vara över. När läget tillåter kommer det att fyllas på med grus- och jordmassor i det skadade området, för att förhindra eventuella ras. 

Och vid Dejeforsen i Klarälven fick en gammal kraftstation i Deje (Forshaga kommun), som sedan flera år är uthyrd till en lokal kulturförening för bland annat galleriverksamhet, utrymmas. Bakgrunden var att Fortum sedan i våras bedriver ett renoveringsarbete av kraftverkets dammluckor, och vid de nu exceptionellt höga vattenflödena fick två äldre luckor – som inte använts på 30 år – öppnas på prov för att hantera flödena. Vattnet strömmade då genom en tunnel under byggnaden, och allt tycks ha gått bra. Efter avslutande tester har byggnaden inspekterats ordentligt innan kulturföreningen kan återvända och återuppta verksamheten.

Jonas Morian

Kommunikationsansvarig vattenkraft
0705-64 19 84
jonas.morian@fortum.com

Om Fortum
Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av fossilfri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums
 aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se   

Taggar:

Prenumerera

Media

Media