Visualisering av fjärrvärme kan minska klimatpåverkan i Norra Djurgårdsstaden

Tillsammans med nio partners ska Fortum undersöka om fastighetsägare och boende kan minska sin klimatpåverkan genom tydlig visualisering som hjälper de boende att styra sin användning av fjärrvärme. Testarena för projektet är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Projektet ska undersöka om beteendet hos de boende påverkas om de tydligare kan se den egna användningen av fjärrvärme, och om klimatpåverkan minskar om de själva kan styra balansen mellan klimatavtryck, komfort och kostnad. Kommer viljan att anpassa inomhustemperaturen öka om kunden ser vad det ger i miljövinst och besparing?

– Om kunden har möjlighet att välja hur varmt de vill ha inomhus och samtidigt välja vilket klimatavtryck de vill ha kan vi optimera energiproduktionen och på så sätt minska behovet av den dyraste, och ofta mindre miljövänliga, produktionen när det är som kallast ute. Därmed minskar även klimatpåverkan, säger Lina Enskog Broman, projektledare för Medveten Energikonsumtion på Fortum.

Fortums partners i projektet är, ABB, KTH, Ericsson, Interactive Institute, HSB, Byggvesta, NCC, JM och Stockholms stad. Projektet bygger vidare på lösningar som tagits fram i systerprojektet Smarta Elnät och syftet är att de boende ska ges en komplett bild av den egna energianvändningen.

– Att samarbeta med så många partners, alla med olika kompetens och infallsvinklar, är intressant men det är också en förutsättning för att lyckas ta fram en hållbar helhetslösning för Norra Djurgårdsstaden, säger Lina Enskog Broman. Vi inleder nu en förstudie med finansieringsbidrag från Energimyndigheten och denna beräknas vara klar under hösten 2012.

Fakta Flexibel Energi
Flexibel Energi är ett forsknings- och utvecklingsprojekt, varav Medveten Energikonsumtion är ett av tre delprojekt. Det handlar om att i framtiden utnyttja energisystem på ett smartare och mer flexibelt sätt. Visionen för år 2030 är ett mer anpassningsbart energisystem som tar tillvara på all förnybar energi. En ökad interaktion mellan olika energislag, lagring av energi samt utvecklad samverkan med slutanvändaren kommer att vara viktiga delar som utgör det hållbara energisamhället.

För mer information
Lina Enskog Broman, projektledare Medveten energikonsumtion Fortum, 08-671 83 48
Jenny Dahlberg, projektledare Flexibel Energi, Fortum, 08-671 84 22

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar