Freetrailer Group A/S i nytt samarbete med den svenska tillväxtkometen 24Storage

Nyligen ingick Freetrailer Group A/S ett nytt strategiskt samarbete med svenska 24Storage, som under den första omgången kommer att få släpvagnar levererade till 9 av lagerverksamhetens platser. Alla släpvagnarna levereras med den digitala låslösningen Freelock, vilket ger 24Storage möjlighet att använda Freetrailers tjänst både på deras bemannade och obemannade platser.

24Storage upplever en kraftig tillväxt och har nyligen samlat in ett större miljonbelopp, bland annat för genomförande av deras vidare expansionsplaner. Förutom expansionen, har 24Storage även ett stort fokus på digital omställning, inklusive effektivisering och optimering av kundresor. Detta var bland annat en av orsakerna till att samarbetet mellan de två framtidsorienterade företagen ingicks.  

“Vi ser en enorm potential i att ingå ett samarbete med en verksamhet som inte bara tillgängliggör en transporttjänst för våra kunder, men som via deras digitala lösning även ger kunderna den frihet som passar dem. Med Freetrailers digitala portal kan vi nu erbjuda våra kunder en extra tjänst, utan att vi behöver involveras i processen” säger VD, Frederik Sandelin. 

Freetrailers digitala ekosystem, bestående av en app och ett Bluetooth-lås, ger kunderna möjlighet till en hundraprocentig självbetjäning, vilket är i linje med Freetrailers uppdrag att ge kunderna full flexibilitet och åtkomst till den delekonomiska tjänsten, exakt när de önskar.  

Därtill skapar kombinationen av lagerförvaring och möjligheten till transportservice ett stort värde för företagskunder, som nu kan låna en Freetrailer gratis, hos utvalda 24Storage-platser, geografiskt placerade omkring Göteborg, Malmö och Stockholm.  

 

“Det är ett ytterst spännande samarbete som har en enorm potential - också utanför Sveriges landsgränser. Vi ser en fin synergi mellan företagen, då vi båda bland annat har satt digitaliseringen högt upp på agendan. Jag tror att vi kan dra stor nytta av varandra och ser fram emot ett starkt partnerskap, fyllt med möjligheter” säger Johan Wijkander, Nordic Manager. 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare

E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

Om oss

Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, MIO och 24Storage för att nämna några. Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst. Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet. Fakta: Över 50 samarbetspartnerÖver 300 avhämtningsplatserÖver 1 600 släpvagnar Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.Ticker kode: FREETR

Prenumerera

Dokument & länkar