9,8 miljoner till friluftsliv för alla

Report this content

Friluftsfrämjandet får 9 850 000 kronor i statsbidrag 2021. Pengarna ska användas för att fortsätta främja friluftslivet och respekt för naturen, verka för att naturen görs tillgänglig för alla och möta den stora efterfrågan av ledarlett friluftsliv som kommit ur coronakrisen. Friluftsfrämjandets fokus ligger främst på att nå de grupper i samhället som i lägre utsträckning visas i naturen samt barn och unga.

–Friluftslivet har kanske aldrig varit viktigare än just nu. Sedan covid-19-krisen i mars 2020 drabbade vårt samhälle har naturen för många blivit ett förlängt vardagsrum och träningslokal, men också en viktig plats för trygghet, vila och tröst. Aldrig har behovet av friluftsaktiviteter varit större, och senaste året har vi växlat upp ytterligare för att möta den stora efterfrågan. Statsbidraget är en viktig del i vår finansiering och därmed en förutsättning för vår breda verksamhet. För att vi ska finnas över hela landet, året runt och för alla åldrar, säger Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

–Vi vet att intresset för friluftsliv kommer vara enormt även framöver, med många nyfikna nybörjare som vill ut i naturen. Vi kommer nu fokusera på att möta den stora efterfrågan av ledarledda friluftsaktiviteter och prioritera att inkludera de grupper som i lägre grad vistas i naturen, exempelvis ungdomar samt individer med funktionsvariation eller utländsk bakgrund, säger Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Totalt inkom 72 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt 68 MSEK, varav 31 MSEK i organisationsbidrag (17 ansökningar) och 37 MSEK i verksamhetsbidrag (55 ansökningar). Översökningsgraden var nästan 50 procent.

–Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

För ytterligare information

Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen.  Med över 100 000 medlemmar, 7000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 400 förskolor och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandet Sveriges största friluftsorganisation.

www.friluftsframjandet.se

Prenumerera

Media

Media