Citat

Vi vill att fler människor ska få möjlighet att mötas i naturen och leva efter devisen ”torr, varm och mätt”, som är något vi lärt ut i 130 år. Vi vet att människor känner en ökad trygghet i vardagen om man vet att man är rustad för krisen – man blir ”krisvis”.
Kristina Ljungros
"Vi vill ge alla chansen att öka sin krisvishet. Genom att vara ute i naturen, öva och öka dina kunskaper blir du tryggare och får dessutom kunskaper för att kunna delta i friluftslivet, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. Vi är också stolta och glada att få stöd från MSB för att genomföra detta projekt."
Kristina Ljungros
Genom friluftsgrupperna når vi de allra flesta hälsokomponenter, på ett nästan unikt sätt skulle jag säga. Förutom de goda effekterna som naturen har på återhämtning från psykisk ohälsa, samt främja fysisk hälsa, ska vi inte heller förringa kraften i den sociala samhörigheten gruppaktiviteterna medför. Ensamhet är ett stort problem inom målgruppen psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Även aktiviteterna i sig, att kunna hitta nya intressen och få meningsfull fritid är hälsofrämjande.
Jenny Hiller, numera ledare i Friluftsfrämjandet samt hälsosamordnare i Jönköpings Kommuns Funktionshinderomsorg.
När allemansrätten sätts in i en engagerande berättelse blir den också lätt att förstå. Skogsmulle och besökarna på ön är en rolig och spännande bok som lockar barn till nyfikenhet, kärlek och empati för naturen och samtidigt sätter den allemansrätten i sitt sammanhang. Vår erfarenhet är att barnen ofta är naturens förste kämpar, och ju mer de får lära sig så stärks den omtanken. Vi hoppas att Skogsmulles böcker kan vara det som väcker den där första nyfikenheten eller förstärker den
Emelie Thorngren, verksamhetsansvarig för Skogsmulle och skogens värld på Friluftsfrämjandet
–Det är lätt att få en bild av vad fjällvandring är av att höra om häftiga äventyr som andra har gjort. Men det viktigaste är att du besöker fjällen efter dina egna förutsättningar, inte någon annans. Du behöver inte alls gå långt och högt för att kunna njuta av fjället. Dagsturer från en fjällstation eller ditt tält som bas kan vara lika spektakulärt. En del fjällstationer ligger till och med tillgängligt med bil och det finns ledarledda turer man kan följa med på. Är du ovan fjällvandrare är det ett jättebra och tryggt sätt att prova på.
Andreas Karlsson, verksamhets- och utbildningsansvarig för fjällvandring- och tur på Friluftsfrämjandet
Fjällmiljön är känslig och när vi är där måste vi visa stor respekt för såväl andra människor som djur och natur. Överväg att besöka ett fjällområde med färre besökare – när vi sprider ut oss minskar vi också slitaget på naturen. Läs på om det område du vill besöka. Nationalparker och naturreservat kan ha särskilda regler som gäller just där.  Allt du bär ut på fjället bär du hem – lämna inte kvar något skräp. Ta reda på hur du bäst tar hand om toabesök och matrester. Tänk "inte störa, inte förstöra”
Andreas Karlsson, verksamhets- och utbildningsansvarig för fjällvandring- och tur på Friluftsfrämjandet
Ditt sällskap är din livlina ute på vattnet. Vattnet kan vara kallt långt in på sommaren, även om luften känns varm. Att kylas ned blir snabbt farligt. Skulle du kapsejsa, så är det ditt sällskap som hjälper dig tillbaka upp i kanoten och tar dig in till land för att byta till torra kläder. Kontrollera väderprognosen strax innan avfärd och håll dig nära land. Meddela alltid landvarande personer er tänkta rutt och förväntade hemkomst tid.
Karin Sällberg, kajakledare Friluftsfrämjandet
Intresset för friluftslivet är enormt, så också för Friluftsfrämjandets ledarledda turer. Vi ökar stort i antal medlemmar, i alla åldrar och över hela landet och är på god väg att bli över 110 000 medlemmar. Det är fantastiskt att se, och en viktig utveckling för att stärka folkhälsan, tillgängligheten av friluftslivet och ökad respekt för naturen. Friluftslivet har kanske aldrig varit så viktigt som just nu.
Lars Lundström, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet.
ag vill se till att inte fler barn stängs ute från det dom tycker är roligt, bara för att dom inte hör. Jag vill att teckenspråkiga barn ska få känna den där delaktigheten och självklara tillhörigheten som jag saknade. Därför känns det viktigt, hedrande och faktiskt ganska stort att bli de första teckenspråkiga MTB-ledarna i Friluftsfrämjandet.
Albert Boklund, mountainbikeledare i Friluftsfrämjandet.
De blev en anledning att komma ut, bryta med oron och stillasittandet och aktivera sig, tillsammans. Vi förstod att det vi gjorde var viktigt, men vi hade inte kunnat föreställa oss hur viktigt det skulle bli. Att i korthet sammanfatta alla de kommunikativa insatser som Friluftsfrämjandet gjort under året låter sig inte riktigt göras. Listan blir för lång. Men i grunden ligger en uppriktig och ögonblicklig ambition och strävan att nå så många som möjligt med  inspiration för friluftsliv och information om allemansrätten.
Adam Bergsveen, kommunikationschef Friluftsfrämjandet
När vi är ute med barnen i våra grupper och hittar skräp kan de ofta inte förstå varför människor skräpar ner. Barnen tycker det är sorgligt och vill hjälpa till. Med berättelsen Skogsmulle och den ledsna fågeln vill vi synliggöra vad som kan hända när plast hamnar i naturen och vad vi alla kan göra annorlunda. Med naturtrogna och inspirerande bilder hoppas vi också göra fler barn nyfikna på naturen i närheten och väcka en längtan att vistas mer utomhus. För det du tycker om är du också rädd om.
Emelie Thorngren, verksamhets- och utbildningsansvarig för Skogsmulle och skogens värld på Friluftsfrämjandet.
Utgå inte från att isen håller bara för att du ser andra vistas på den. Att åka långfärdsskridskor på naturis kräver egna förberedelser – kunskap, utrustning och sällskap. Känner du dig bara lite osäker är det bästa att följa med på en ledarledd tur.
Ylva Schöldberg, isexpert på Friluftsfrämjandet.
Att friluftsmålet Ett rikt friluftsliv i skolan går åt fel håll är mycket problematiskt, speciellt om du är ett barn. Skolan når alla barn och har därför en unikt viktig möjlighet att ge alla barn en god och livslång relation till naturen
Lina Lagström, ansvarig för erbjudandet till förskola och skola i Friluftsfrämjandet.
Friluftsmålet är inget ouppnåeligt mål. Barn går miste om ett rikt friluftsliv i skolan, helt i onödan. Vi har redan precis det som kommunpolitikerna efterfrågar och använder det dagligen genom våra verksamheter I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna. Den dagen då politikerna beslutar sig för att ta tag i friluftsmålet står vi redo. Och då kan alla barn oavsett var de bor någonstans få chans till ett rikt friluftsliv i skolan.
Lina Lagström, ansvarig för erbjudandet till förskola och skola i Friluftsfrämjandet.
För oss är naturen det självklara klassrummet. Där är hela kroppen i rörelse och alla sinnen stimuleras. Dessa brister i undervisningen bidrar till att förutsättningarna för en god och jämlik lärandemiljö försvåras avsevärt samt att barn och ungas relation till naturen försämras.
Lina Lagström, ansvarig för erbjudandet till förskola och skola i Friluftsfrämjandet.
Att inte åka ensam, utan ha sällskap är din bästa livförsäkring. Ifall du själv, eller någon av dina kompisar går igenom isen och inte kan ta sig upp kan de andra hjälpa till – en rädda, en larma eller om två åker i så är det en kvar. Håll avståndet till varandra, så att ni inte åker i allihopa.
Ylva Schöldberg, isexpert på Friluftsfrämjandet
Utgå inte från att isen håller bara för att du ser andra vistas på den. Att åka långfärdsskridskor på naturis kräver egna förberedelser – kunskap, utrustning och sällskap. Känner du dig bara lite osäker är det bästa att följa med på en ledarledd tur.
Ylva Schöldberg, isexpert på Friluftsfrämjandet
Många har hittat ut i naturen i dessa utmanande tider, och förstått vilken fantastisk tillgång friluftslivet kan vara för vår psykiska och fysiska hälsa. Att vi nu kan se att också fler har blivit medlemmar i Friluftsfrämjandet gör oss jätteglada – det betyder att fler får komma ut på trygga, roliga och lärorika äventyr med våra duktiga ideella ledare.
Adam Bergsveen, kommunikationschef Friluftsfrämjandet.
Vårt fokus nu är att utbilda ännu fler ledare, så att vi kan möta den stora efterfrågan. Naturen kommer fortsatt spela en viktig roll för hur vi tillsammans kan hålla i och hålla ut i coronakrisen.
Adam Bergsveen, kommunikationschef Friluftsfrämjandet
–Det gör mig otroligt hedrad och stolt att få den här utmärkelsen. Det som från början bara var en idé växer nu snabbt som metod och gör verklig skillnad i återhämtningsresan för personer som lider av psykisk ohälsa. I ett samhälle där psykiska ohälsan tyvärr ökar har friluftsliv kanske aldrig varit viktigare än just nu. Med Häng med oss ut når också naturens positiva effekter dem som behöver dem som mest.
Therese Rosenkvist, initiativtagare ”Häng med oss ut”, arbetsterapeut och ideell ledare i Friluftsfrämjandet.
Eftersom vi vet naturens positiva effekter på både barns hälsa, inlärning och omtanke för miljön blir det otroligt viktigt att utomhuspedagogik och friluftsliv faktiskt når alla barn. Där har skolvärlden en viktig roll, eftersom de når barn oberoende socioekonomisk bakgrund. Att Vallentuna kommun nu satsar på att ge sina pedagoger den här kunskapen kommer i sin tur påverka 2000 barn årligen. Det är rätt mäktigt! Vår förhoppning är att det leder till att barnen får en relation till naturen i deras närhet och att fler kommuner landet över vill haka på och ge sina barn samma chans.
Lina Lagström, projektledare på Friluftsfrämjandet.