­Friluftslivet prioriterat i samtliga budgetförslag

Report this content
Samtliga riksdagspartier har nu presenterat sina budgetförslag och det är goda nyheter för Sveriges friluftsorganisationer. Det är viktigt att friluftslivet nu inkluderas i partiernas valprogram och inte endast stannar vid denna insats om vi ska växla upp arbetet mot psykisk och fysisk ohälsa och en god friluftsmiljö, säger Ahmed Al-Qassam, påverkansansvarig Friluftsfrämjandet.

Efter att Moderaterna och Centerpartiet tidigare i dag presenterat sina budgetförslag, står det klart att statsbidraget till friluftsliv från och med nästa 2022 kommer att höjas.

–Vi är glada att samtliga riksdagspartier hörsammat vår vädjan om att höja statsbidraget till friluftsorganisationer. Det är viktigt att friluftslivet nu inkluderas i partiernas valprogram och inte endast stannar vid denna insats om vi ska växla upp arbetet mot psykisk och fysisk ohälsa och en god friluftsmiljö, säger Ahmed Al-Qassam, påverkansansvarig Friluftsfrämjandet.

I nuläget får friluftsorganisationer i Sverige ett årligt statligt stöd på 48 miljoner kr. Med de förslag som nu presenterats av samtliga riksdagspartier föreslås bidraget höjas med 50 – 115 miljoner kr.

–Att det ökade statsbidraget har ett brett och tydligt stöd i riksdagen innebär mycket goda förutsättningar för en långsiktigt stabil utveckling för friluftsorganisationernas verksamheter. Tillsammans kan vi kraftsamla och fokusera arbetet systematiskt för att nå friluftsmålen och därmed skapa ett hållbart samhälle, säger Ahmed Al-Qassam och fortsätter:


–Våra lokalavdelningar kan nu fortsätta hålla en hög kvalité på verksamheten samtidigt som resurserna gör att vi kan investera i att utbilda ännu fler ledare och möta fler människor, framförallt barn och unga, individer med funktionsvariationer, individer med icke-svensk bakgrund samt seniorer, säger Ahmed Al-Qassam.

Kontakt
Kajsa Ljungberg
Kommunikationsansvarig Friluftsfrämjandet
kajsa.ljungberg@friluftsframjandet.se, 0700 43 46 59

Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med ca 112
 000 medlemmar, 7000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 400 förskolor och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandet Sveriges största friluftsorganisation.

www.friluftsframjandet.se

Prenumerera

Media

Media