”I Ur och Skur” nominerade till WWF-priset Årets Miljöhjälte

Report this content

Idag presenterade Världsnaturfonden WWF de sex nominerade till Årets Miljöhjältepris 2021. Friluftsfrämjandets förskolor I Ur och Skur är en av tre nominerade i kategorin ”Biologisk mångfald” som uppmärksammar insatser för klimatet och den biologiska mångfalden. –Vi är glada att I Ur och Skur kan bidra och göra en insats för framtidens klimat och miljö, generation efter generation, säger Kerstin Andersson vd för I Ur och Skur Utveckling.

–Vi är oerhört stolta och glada över att vara nominerade till Årets Miljöhjälte 2021. Det är ett viktigt erkännande av vår verksamhet. För oss är det naturligt att barn som får lära med hela kroppen i naturliga miljöer, får en hållbar livsstil i praktiken som de bär med sig in i framtiden. Det man tycker om, bryr man sig om, säger Kerstin Andersson, vd för I Ur och Skur Utveckling.

Under pandemin har allmänheten sökt sig till naturen och friluftslivet, men även intresset från förskolor och skolor har ökat.

–Det är väldigt roligt att fler upptäcker utomhuspedagogiken. Vi har utbildat barn i naturen i mer än 35 år och ser fram emot att ännu fler barn, oavsett förutsättningar och bakgrund, får chans att genom sin tid i förskolan och skolan skapa en relation till naturen. Vi vet att det gör stor skillnad både för barnens välmående, inlärning och lägger grunden för ett miljöengagemang som vuxna, säger Kerstin Andersson.

Hållbarhet genomsyrar såväl verksamheten som undervisningen och är en självklarhet på schemat inom I Ur och Skur. Barnen lär sig tidigt om hållbar utveckling, där bland annat kretsloppstänk som källsortering och kompostering är naturliga inslag.

I Ur och Skurs metodik bygger både på vetenskaplig grund och gedigen erfarenhet av 35 års undervisning och lärande utomhus. Första förskolan I Ur och Skur Mulleborg öppnade på Lidingö utanför Stockholm 1985. Verksamheten har nu vuxit till nära 200 licensierade förskolor och skolor runt om i landet.

–Vi är glada att I Ur och Skur kan bidra och göra en insats för framtidens klimat och miljö, generation efter generation, säger Kerstin Andersson. 

Kontakt
Åsa Böhme, kommunikationsansvarig I Ur och Skur Utveckling, 070–875 53 13
asa.bohme@iurochskur.se

Kajsa Ljungberg, kommunikationsansvarig Friluftsfrämjandet, 0700 434659, kajsa.ljungberg@friluftsframjandet.se

Om I Ur och Skur
I Ur och Skur är ett helägt dotterbolag till Friluftsfrämjandet – en ideell organisation utan vinstintressen. I Ur och Skur är en heltidsverksamhet för barn i förskola och skola. Metodiken bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande med läroplanens mål som grund. Idag finns ca 200 licensierade I Ur och Skur-förskolor och -skolor över hela landet. Sen 2015 är I Ur och Skur även huvudman för förskolor och skolor. Idag ingår tio förskolor och en skola.

Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med ca 112 000 medlemmar, 7000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 400 förskolor och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandet Sveriges största friluftsorganisation.

www.friluftsframjandet.se

Prenumerera

Media

Media