Säkerhet och skid-vett viktigt i backen

Report this content

Förra året blev många skidbackar utan snö, men med kylan som nu dragit in längtar många ut till sin hemmabacke. Men både små och ganska allvarliga incidenter kan lätt förekomma i skidbacken. Friluftsfrämjandet påminner om vad du bör tänka på.

–Skidåkning är verkligen ett fantastisk typ av friluftsliv som kan bjuda på både harmoniska och äventyrliga upplevelser. Men i backen blir vi lätt många där alla är på olika nivå, därför är det viktigt att veta hur du ska bete dig. För din säkerhet och för andras. Både små och ganska allvarliga incidenter som förekommer i skidbacken kan undvikas om vi alla hjälps åt, säger Anna Håkanson, kursledare för skidor utför i Friluftsfrämjandet

Vanliga misstag är att inte vara uppmärksam på andra åkare, åka för nära eller att stanna bakom ett krön där man inte syns för den som kommer uppifrån. Att åka över sin förmåga ökar risken att skada sig själv eller andra. Det förekommer också att åkare korsar eller åker in i uppstakade slalombanor utan att förstå att det faktiskt kan finnas åkare som tränar.

–Innan du eller din familj ger er ut i backen, gå igenom backens trafikregler och skidvett så skapar vi tillsammans en härlig miljö i backen för alla, som både är säkrare och roligare. De handlar framför allt om att vara uppmärksam och visa hänsyn, anpassa din fart och avstånd till andra och bara stanna där du lätt kan synas av andra. Håll också koll på väderprognosen. Åk- snö- och väderförhållanden kan försämras snabbt och vind och fart ökar risken för köldskador, säger Anna Håkanson.

Att tänka på i skidbacken:

 • Se till att du har komplett och säker utrustning som inte kan tappas. Ha alltid en godkänd hjälm. God teknik minskar skaderiskerna och gör det roligare och tryggare i backen – ta skidlektioner.
   
 • Var uppmärksam och visa hänsyn, så att du inte riskerar att skada någon annan. Visa särskild hänsyn till barn som ofta gör snabba och oväntade rörelser.
   
 • Anpassa fart och åksätt till terräng, utrustning, underlag och din egen åkskicklighet.
   
 • Kontrollera uppåt och nedåt, att backen är fri innan du börjar åka. Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig. Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.
   
 • När du stannar, gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig. Kör du omkull, lämna nedfarten fri så snabbt som möjligt. Måste du klättra upp, gör alltid det vid sidan av nedfarten.
   
 • Respektera skyltarna. Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel och säkerhet.
   
 • Håll stavarna i yttre handen i bygellift eller framför dig i sittliften så riskerar du inte att skada någon. SLAO avråder starkt från åkning med barnbärstol/sele då det innebär stora risker. Var uppmärksam på risken för tappade skidor i stolliftar.
   
 • Hjälp alltid till om du ser en olycka. Meddela personalen på plats om du upptäcker något hinder, fara eller olycksfall i lift eller i nedfarterna. Korsade skidor i nedfart markerar olycka.

Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) är skidanläggningarnas bransch- och intresseorganisation där Friluftsfrämjandet är medlemmar. I ”SLAO:s Lilla Gula” hittar du utförsåkarens alla trafikregler och allmänna bestämmelser, det vill säga allt som är viktigt att veta om lift- och utförsåkning. Läs mer i SLAOS Lilla gula: https://www.slao.se/fakta/utforsakarens-trafikregler/

Kontakt
Kajsa Ljungberg, pressansvarig Friluftsfrämjandet, 0700-43 46 59
Kajsa.ljungberg@Friluftsframjandet.se

Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandets skidverksamhet består i huvudsak av skidskolor i 80 olika ”hemmabackar” runt om i Sverige. 25 av dessa skidanläggningar driver vi själva. Utöver skidskola erbjuder vi även funktionell skidåkning för medlemmar med funktionsvariation, samt ”Freeskiers” för ungdomar som vill träffas och åka hemmabacken i organiserad form. Vi utbildar också skidlärare. Verksamheten sker utan tävling och prestationskrav.

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med över 108 000 medlemmar är Friluftsfrämjandets Sveriges största friluftsorganisation.

www.friluftsframjandet.se

Prenumerera

Media

Media