Skogsmulles nya bok sprids gratis till landets alla lärare

Report this content

Friluftsfrämjandet väljer att skicka ut Skogsmulles senaste bok, Skogsmulle och besökarna på ön, gratis till alla pedagoger och lärare i skola, förskola och fritidshem. Detta är en del av organisationens insats i att göra det möjligt för alla barn, oavsett bakgrund, att få kunskap om och lära känna naturen.

–Vi vill att alla barn ska få chans att lära känna naturen på lika villkor. För i naturen får barn tillgång till en mängd positiva hälso- och inlärningsfördelar som lägger grunden för deras livsstil liksom omtanke för naturen i framtiden. Skolan, förskolan och fritidshemmen har en unik position i att de når alla barn helt oavsett socioekonomisk bakgrund, eller om de har friluftsintresserade föräldrar. Därför vill vi se till att Skogsmulles bok finns gratis att läsa ute i verksamheterna, och väcka barnens frågor och nyfikenhet kring naturen och allemansrätten, säger Emelie Thorngren, ansvarig för Friluftsfrämjandets verksamhet Skogsmulle och skogens värld.

–Skogsmulle är barnen och djurens vän i naturen. Hans uppdrag är att förmedla naturen till barnen, genom roliga och spännande berättelser som väcker nyfikenhet, är spännande och roliga att läsa och samtidigt lär om naturen och allemansrätten, säger Emelie Thorngren.

”Skogsmulle är på utflykt i skärgården, när vännen Laxe plötsligt kikar upp bland vågorna. Laxe berättar bekymrat att han har upptäckt att några fåglar flera gånger har lämnat sina bon och ägg. Om ingen fågel ruvar så blir äggen kalla och då blir det inga fågelungar. Det är något som skrämmer fåglarna, men vad kan det vara? Skogsmulle bestämmer sig för att vakta över natten.

– Ur Skogsmulle och besökarna på ön

Skogsmulle och besökarna på ön är den tredje i den nya sagobokserien om barnens bästa vän i skogen. Sagoböckerna med Skogsmulle är ett led i Friluftsfrämjandets nysatsning på verksamheten ”Skogsmulle och skogens värld” samt av Skogsmulle som karaktär och varumärke som inleddes förra året. I tätt samarbete har Story House Egmont och Friluftsfrämjandet förnyat Skogsmulle både till utseende och berättarmässigt.

Så här går det till:

Fyll i dina kontaktuppgifter här: https://www.friluftsframjandet.se/skogsmullebok/ så mailar Friluftsfrämjandet boken som PDF utan kostnad. Den fysiska boken finns att köpa i bokhandlarna.

Boken är framtagen med stöd av Naturvårdsverket och är ett av många äventyr med Skogsmulle. Målet är att inspirera en ny generation av barn att upptäcka och värna om naturen, i en tid då det behövs som mest.

Kontakt:
Kajsa Ljungberg
Kommunikationsansvarig Friluftsfrämjandet
kajsa.ljungberg@friluftsframjandet.se, 0700 43 46 59

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med över 112 000 medlemmar är Friluftsfrämjandets Sveriges största friluftsorganisation. Friluftsfrämjandet finns också i 400 förskolor och skolor genom I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna.
www.friluftsframjandet.se

Prenumerera

Media

Media