Skrev Skogsmulle-pjäs för barn i staden – tilldelas Gösta Frohms Stipendium

Report this content

sta Frohms Skogsmullestiftelses stipendium 2021 går till Ingela Nyberg, ideell ledare i Skogsmulle och skogens värld, Friluftsfrämjandet Örebro. Hon tilldelas stipendiet om 10 000 kronor för en nyskapade insats för Friluftsfrämjandets verksamhet för barn.

–Ingela Nyberg får Gösta Frohms stipendium för att hon på ett kreativt sätt utvecklar aktiviteter för barn med Skogsmulle och hans vänner genom verksamhet under varje årstid. Ingela har skrivit en pjäs om Skogsmulle och naturen som ska spelas för barn i stadsområden som annars har svårt att komma ut i naturen. Pjäsen ska spelas av teaterintresserade ungdomar i en skogsglänta i sommar, säger Jill Westermark, ordförande i Gösta Frohms Skogsmullestiftelse.

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse bildades 1986 av Gösta Frohm, som var visionär och framhöll att vistelse i naturen genom rörelse, lek och äventyr för små och stora människor är friskvårdande. Stiftelsens ändamål är att främja detta genom att årligen dela ut ett stipendium till den eller de ledare som bedöms ha gjort en nyskapande insats för Friluftsfrämjandets verksamhet för barn.

Stipendieutdelningen äger rum under september 2021. Tid och plats meddelas senare.

Mer om Skogsmullestiftelsen på: www.friluftsframjandet.se/skogsmullestiftelsen.

Kontakt:

Jill Westermark,

Ordförande i Gösta Frohms Skogsmullestiftelse
Telefon: 070- 787 04 52

E-mail: skogsmullestiftelsen@friluftsframjandet.se

Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med över 108 000 medlemmar är Friluftsfrämjandets Sveriges största friluftsorganisation. Skogsmulle och skogens värld” är Friluftsfrämjandets verksamhet för de yngre barnen: Öppna Skogsgläntan (0-2 år), Skogsknopp (2-3 år), Skogsknytte (3-4 år), Skogsmulle (5-7 år) och Familjemulle.Friluftsfrämjandet finns också i 400 förskolor och skolor genom I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna.

www.friluftsframjandet.se

Prenumerera

Media

Media