Socialministern tar emot Barnrörelserapport

Friskis&Svettis har beslutat att under 2012-2014 genomföra satsningen Alla barnen med fokus på barn upp till tio år. Nu vill vi att fler aktörer agerar för att ge barn möjlighet till rörelse i vardagen.

För att visa ett nuläge hur forskningen ser på barns rörelse idag har Friskis&Svettis tagit fram  Barnrörelserapporten.

    - Diskussioner i massmedia och vetenskapliga artiklar visar samstämmigt på oron över att barn blir mindre fysiskt aktiva och har en livsstil som pekar på mer stillasittande säger Peter Wigert, generalsekreterare Friskis&Svettis.

Barnrörelseapporten belyser hur barn som rör sig blir starkare och friskare, koncentrations-förmågan ökar och sömnen blir bättre. Dessutom ökar möjligheten att vara frisk och ha en god hälsa som vuxen med en aktiv livsstil redan som barn.

Rapporten är skriven av Magnus Kilger, doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Susanne Wolmesjö, lärare vid Bosön Idrottsfolkhögskola, Lidingö.

Genom att officiellt överlämna rapporten till Socialministern önskar Friskis&Svettis få ett ökat fokus på vikten av att fler aktörer går till handling.

    - Friskis&Svettis är bra på att agera istället för att utreda och snacka, säger Peter Wigert. När det gäller frågan om stillasittande barn har vi tagit fram ett verktyg för skolorna, Röris - musik och rörelser för en bra rörelsepaus i klassrummet. Röris används idag i skolor runt om i hela landet.

Välkommen att delta vid överlämningen av Barnrörelserapporten på Socialdepartementet tisdagen den 12 mars kl 11.00. Barn från Täby visar exempel på hur en rörelsepaus kan se ut. Vänligen medtag pressleg.

kontakt: generalsekreterare Peter Wigert  0739-40 35 80  peter@friskissvettis.se

pressrum och Alla barnen:  friskissvettis.se

Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål, ett leende. Idag tränar 506 091 medlemmar i 112 föreningar i Sverige, 28 146 medlemmar i 39 föreningar i Norge, samt 4 633 medlemmar i föreningar i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen. Tack vare 16 370 engagerade funktionärer erbjuder Friskis&Svettis lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. www.friskissvettis.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Diskussioner i massmedia och vetenskapliga artiklar visar samstämmigt på oron över att barn blir mindre fysiskt aktiva och har en livsstil som pekar på mer stillasittande
Peter Wigert, generalsekreterare
Friskis&Svettis är bra på att agera istället för att utreda och snacka.
Peter Wigert, generalsekreterare
När det gäller frågan om stillasittande barn har vi tagit fram ett verktyg för skolorna, Röris - musik och rörelser för en bra rörelsepaus i klassrummet. Röris används idag i skolor runt om i hela landet.
Peter Wigert, generalsekreterare