Citat

Träning i gym handlar numera om så mycket mer än bara styrketräning. Under de senaste åren har Friskis&Svettis ökat träningsmöjligheterna i gymmen. Både genom att gymytorna blivit större och genom att utrustningen och utbudet breddats. Det kan vara en av orsakerna till att vi nu kan se att fler tränar i gymmen.
Magnus Strömberg
Parallellt med att allt fler börjat gymträna har vi också ökat vår bemanning av tränare i gymmen, vilket är viktigt för att Friskis&Svettis medlemmar ska trivas och utvecklas i sin träning.
Magnus Strömberg
Jag är mycket nöjd med rekryteringarna, säger Karin Nolke Grubbström, Friskis&Svettis Riks har fått en ledningsgrupp med bred kompetens och ett grundat intresse för verksamhetsidén, lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.
Karin Nolke Grubbström
Det ligger i Friskis&Svettis gener att med verksamhetsidén som grund vara i ständig utveckling. Årsstämman är vårt naturliga tillfälle för strategiska beslut. I Friskis&Svettis är det medlemmarna som bestämmer. Det gör oss unika i träningsbranschen.
Karin Nolke Grubbström
Vi vill samla de så viktiga kommunikationsfrågorna hos en person som kan vara med och utveckla såväl vårt strategiska kommunikationsarbete, som det praktiska genomförandet. Med Janna har vi hittat en person med bred kompetens och passande erfarenhet för det varumärkesstärkande arbetet
Karin Nolke Grubbström
Det här är mitt drömjobb. Tänk att få chansen att jobba med kommunikation och få fler att upptäcka glädjen med träning, det är något jag verkligen brinner för. Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften att vara med och föra varumärket Friskis&Svettis in i framtiden
Janna Schibbye
Det känns bra att möta behovet av lättillgängligt material som finns hos pedagoger. Nu kan Röris användas på ett enklare sätt för att sprida rörelseglädje i skolans värld.
Nina Forsberg
Röris är till för att inspirera vuxna att få in rörelse som en naturlig del av barns vardag
Karin Nolke Grubbström
Att bredden på musiken ofta ligger långt ifrån traditionell träningsmusik beror på att vi har över 500 000 medlemmars musiksmak att ta hänsyn till och att Friskis dryga 7000 tränare tar musikuppdraget på allvar.
Ingrid Hammarberg
Vi ser samtidigt som träningstrenden med utmanande pass blir starkare att många har svårt att komma igång och träna regelbundet. Det som är häftigt med Friskis&Svettis är att vi har en stor bredd av olika motionärer som har olika önskemål med sin träning. Vi vill att vår träning ska utvecklas, vara lika mångfaldsrik, nå ut och passa många. Därför fortsätter vi satsa på vår träningsinriktning soft som passar många i olika faser i livet och fokuserar på hållbarhet.
Tina Uppfeldt
- Vi ser en tydlig trend i att de som tränar hos oss tränar mer och fler olika inriktningar. Man vill fördjupa sitt träningsintresse, utmana sin fysiska kapacitet och kanske delta i lopp.
Tina Uppfeldt, ansvarig Friskis&Svettis träningsutveckling
– Musiken får ta väldigt stor plats i vår träning generellt och nu har vi skapat två specialpass där musik och känsla står i centrum. Danspasset EDM är vårt rakaste och mest fysiska koreograferade pass där vi vill bjuda på klubbkänsla på träningsgolvet. I jympapasset får du träna till favoritlåtarna från 1978-1998 med träningskvalitet av i dag.
Tina Uppfeldt, ansvarig Friskis&Svettis träningsutveckling
Om man som barn får uppleva rörelseglädje ökar chansen att man är fysiskt aktivt som vuxen. Därför tog vi 2003 fram rörelseprogrammet Röris för barn i låg- och mellanstadiet. Tre år senare kom Mini-Röris som riktar sig till barn i åldern två till sex år.
Nina Forsberg, utvecklingsansvarig Friskis&Svettis
Guy Madison, professor i psykolog vid Umeå Universitet
Friskis&Svettis musikexperiment visar tydligt att valet av musik påverkar motivationen när man tränar. Och det handlar inte om personliga preferenser utan resultaten är allmängiltiga.
Erik Nordlund, utvecklingsansvarig på Frikis&Svettis
Sedan starten 1978 har musiken varit en självklar och integrerad del av vår träning. Våra ledare är utbildade i hur musiken kommunicerar och inspirerar. De vet hur man med musikens hjälp gör träningen till en helhetsupplevelse.
Barn har ett naturligt och spontant förhållningssätt till rörelse och i vår träning för barn och unga skapar vi förutsättningar för det.
Nina Forsberg, ansvarig för utvecklingen av träning för barn och unga på Friskis&Svettis
Det är mycket som är positivt med yoga för barn. Det är fysisk träning med fantasifulla övningar för ökad balans. rörlighet och styrka. Men det är också en lugn oas fri från prestation där träningen vävs ihop med andning, närvaro och fokus
Nina Forsberg, ansvarig för utvecklingen av träning för barn och unga på Friskis&Svettis
Progression och variation är nyckeln till hållbar konditionsträning. Att gå ut hårt och bara öka fungerar inte. Det leder ofelbart till skador. Leder, muskler och senor tar stryk av hård och ensidig träning. Men genom att gradvis öka träningsdosen och att variera träningen håller kroppen hela säsongen.
Magnus Strömberg, utvecklingsansvarig Friskis&Svettis Riks
Karin Nolke Grubbström, generalsekreterare Friskis&Svettis
Jag brinner för rörelseglädje och hälsofrågor och är imponerad av hur Friskis&Svettis lyckats förverkliga visionen om rörelseglädje utan pekpinnar och träningshets.
Kia Orback Pettersson, ordförande i Friskis&Svettis Riks
Karin har lång erfarenhet av att leda i stora och ideella organisationer. Hon är van vid att vara talesperson och att företräda organisationer både internt och externt. Karin har också varit mycket framgångsrik i att förankra och genomföra projekt.
Friskis&Svettis mål är lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Målet formulerades 1978 och är fortfarande en utmaning. Men vad innebär det idag? Den frågan kommer vi att diskutera på stämman.
Anders Berg, tf generalsekreterare
Friskis&Svettis Borlänge är en förening som tar tillvara medlemmarnas ideella engagemang, erbjuder ett brett träningsutbud och lyckas nå nya målgrupper som tidigare inte tränat. Därför känns det extra bra att stämman äger rum just här.
Anders Berg, tf generalsekreterare
Magnus Strömberg, utvecklingsansvarig Friskis&Svettis
Power Hour är ett allroundpass som bygger på teknikenkla övningar där vi bland annat använder medicinboll. Man jobbar i sitt eget tempo och bestämmer själv hur tufft det blir.
Magnus Strömberg, utvecklingsansvarig Friskis&Svettis
I Cardio Mix använder vi gymmets olika cardiomaskiner, exempelvis löpband och roddmaskin, för att skapa ett utvecklande konditionspass med mycket teamkänsla.
Många som börjar träna tar ofta i för hårt och lägger av innan de ens har kommit igång. Därför har vi utvecklat ett träningsprogram som hjälper dem att komma över den första tröskeln.
Peter Wigert, generalsekreterare
– Vi tar ett nytt grepp för att nå en målgrupp som ingen annan träningsaktör pratar med. De som säger att de hatar träning men ändå vill komma igång får ett redskap att ta sig över den första tröskeln.
Peter Wigert, generalsekreterare Friskis&Svettis
Vi vill med skolgårdstävlingen inspirera till roligare raster med mycket rörelse eftersom vi vet att det har positiva effekter för såväl barnens hälsa som skolresultat.
Peter Wigert, generalsekreterare
Friskis&Svettis vill få så många som möjligt att uppleva rörelseglädje och vi vet att goda vanor grundläggs tidigt. Därför är roligare och rörligare raster så viktiga.
Peter Wigert, generalsekreterare
Att skoleleverna rör sig för lite oroar oss inom Friskis&Svettis och det borde även oroa beslutsfattare på olika nivåer. Inom Friskis&Svettis utmanar vi ständigt oss själva för att inspirera till mer rörelse och för att sprida kunskap om hur viktigt det är med fysisk aktivitet.
Peter Wigert, generalsekreterare
Att Friskis&Svettis deltar i samhällsdebatten är självklart. Vi vill att så många som möjligt ska vara fysiskt aktiva och få möjlighet att uppleva rörelseglädje. Våra hundratals föreningar och våra tusentals funktionärer lägger dagligen ner ett stort engagemang för att inspirera till mer rörelse. Men vi vill göra mer än så. Vi vill påverka beslutsfattare så att de skapar bättre förutsättningar för rörelse och fysisk aktivitet.
Peter Wigert, generalsekreterare
SKIs mätning visar att vår idé om lättillgänglig träning för alla är uppskattad och att våra över 16 000 funktionärer och ledare gör ett fantastiskt arbete i föreningarna.
Peter Wigert, generalsekreterare
Vårt mål är att träning ska vara lättillgänglig. När våren kommer med både ljus och värme blir det enkelt att snöra på sig löpskorna, besöka ett utegym eller vara med på något av våra outdoor-pass och få inspirerande träningstips som ger motivation att träna även på semestern.
Peter Wigert, generalsekreterare
– Vi vill inspirera till roligare raster och skolgårdar som uppmuntrar rörelse. Vi kommer att belöna den bästa skolgårdsidéen och den bästa rastvärden.
Peter Wigert, generalsekreterare för Friskis&Svettis.
– All forskning visar att ökad rörelse har konkreta hälsoeffekter. Barn som rör på sig blir starkare och friskare och sover bättre. Dessutom förbättras inlärningsförmågan, så därför är det oerhört viktigt att alla som fattar beslut om skolan – från politiker till rektorer – prioriterar den här frågan.
Peter Wigert, generalsekreterare för Friskis&Svettis.
Friskis&Svettis mål är lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. En utmaning de kommande åren är att stärka den individuella träningen och samtidigt fortsätta att utveckla gruppträningen.
Peter Wigert, generalsekreterare Friskis&Svettis
Vi har själva märkt att många av våra medlemmar tränar allt oftare. Januari brukar vara den månad på året då det är allra populärast att träna, men vi upplever att fler idag är trogna sin träning året om jämfört med tidigare.
Peter Wigert
Det gäller att hitta en balans i träningen om man tränar mycket. Kroppen mår bra av att man varierar mellan olika träningsformer och olika intensitet, dessutom upplever de som testar nytt en nytändning i sin träning.
Peter Wigert
- Friskis&Svettis har bättre förutsättningar än kanske någon annan aktör att fortsätta bidra till människors välbefinnande genom att få fler att börja träna och färre att sluta.
Cecila Bauman, Åkestam.Holst
- Åkestam.Holst är rätt samarbetspartner för oss när vi nu för första gången kommer att berätta om Friskis&Svettis i nationella kampanjer. För Friskis&Svettis är både byråns kompetens och de människor som vi mött viktiga faktorer, där delade värderingar är avgörande.
Peter Wigert
Undersökningen bekräftar den trend som vi själva ser i vår besöksstatistik, att antal träningstillfällen ökar.
Peter Wigert
Att en så stor grupp fortfarande inte tränar är bekymmersamt då vi vet vilka positiva hälsoeffekter som regelbunden träning ger. Vi arbetar vidare med att inspirera fler svenskar att hitta glädjen i att röra på sig.
Peter Wigert
Det är oerhört viktigt att våra barn får goda rörelsevanor i tidig ålder och då pratar vi inte primärt om skolidrotten, rörelse kan integreras i alla skolämnen.
Peter Wigert
All forskning visar att ökad rörelse har konkreta hälsoeffekter, barn som rör på sig blir starkare och friskare och sover bättre. Dessutom förbättras inlärningsförmågan, så det är oerhört viktigt att våra skolor prioriterar den här frågan.
Peter Wigert
Det är de vuxnas ansvar att våra barn får goda rörelsevanor i tidig ålder – och då pratar vi inte primärt om skolidrotten. Rörelse kan integreras i alla skolämnen.
Peter Wigert
- I grunden handlar alla frågor om det ansvar som det innebär att vara marknadsledande och att möta människors förväntningar på träning genom hela livet.
Peter Wigert generalsekreterare
- Det är oerhört stort och hedrande för oss som enskild Friskis&Svettis-förening att stå värd för rörelsens viktigaste möte under året. Att det dessutom sammanfaller under det år vi som förening fyller 30 år gör det naturligtvis ännu större.
Nicklas Anderberg, verksamhetschef Friskis&Svettis Kalmar
- För Friskis&Svettis föreningar är strävan att allt som rör medlemmarna ska ha samma höga kvalitet som den träning som erbjuds.
Peter Wigert
- Det här är resultatet av att vi satsar stort på träningsutveckling och utbildning. I kombination med de ideella funktionärernas engagemang blir det oslagbart.
Peter Wigert
Diskussioner i massmedia och vetenskapliga artiklar visar samstämmigt på oron över att barn blir mindre fysiskt aktiva och har en livsstil som pekar på mer stillasittande
Peter Wigert, generalsekreterare
Friskis&Svettis är bra på att agera istället för att utreda och snacka.
Peter Wigert, generalsekreterare