Flyttmönster i ett förändrat arbetsliv – ny rapport från Futurion

Report this content

Digitala nomader, flytt från storstäderna och lokala satsningar för att locka talanger. Futurion har gett The Remote Lab i uppdrag att identifiera de viktigaste signalerna som visar hur vi ser på att jobba och bo i framtiden. 

Efter ett år med pandemi och nedstängning kan vi urskilja allt fler tecken på hur värderingar, prioriteringar och levnadsmönster förändras på sikt. Tydligt är att synen på hur vi tänker kring arbete och bostadsort påverkas ordentligt av att nästan halva Sveriges arbetskår jobbar på distans, säger Ann-Therése Enarsson, Futurions vd.

I rapporten Flyttmönster i ett förändrat arbetsliv, framtagen av The Remote Lab på uppdrag av tankesmedjan Futurion, lyfts de viktigaste signalerna – från Sverige och omvärlden – som visar på ett mer distansoberoende arbetsliv i framtiden. Rapporten behandlar flera aktuella exempel på livsstilstrender, förändrade rörelsemönster och lokala satsningar på ett mer distansoberoende arbetsliv.

Syftet är att ge arbetsgivare och organisationer en inblick i pågående skeenden och trender som visar hur vi ser på att bo och jobba i framtiden, vilket påverkar både arbetssätt, rekrytering och utvecklar medarbetare samt vilken roll värderingar och engagemang för företagets vision och mission kommer att spela.

– Ett distansoberoende arbetsliv innebär en ökad frihetsgrad, men är inte en möjlighet för alla arbetsgrupper. En annan aspekt handlar om makt och inflytande. Idag har vi fackliga organisationer som säkerställer goda villkor. Vi behöver diskutera hur ska det fungera i en framtid där arbetsmarknaden i allt högre utsträckning är både global och digital, säger Ann-Therése Enarsson.

I rapporten presenteras tre signalkluster:

• Temporär förflyttning, till exempel digitala nomader som jobbar på distans och reser eller bor tillfälligt runt om i världen.

• Framväxt av communities, ofta gräsrotsdrivna initiativ för att för att skapa gemenskap och locka distansarbetare för att utveckla samhället.

• Permanenta förflyttningar, till exempel att många, särskilt i pandemins spår och till följd av höjda huspriser, väljer att flytta från storstäderna och bosätta sig närmare naturen.

Förändringssignaler kartläggs och analyseras

Att arbeta med ”signals of change”, eller signalskanning, är en metod som är framtagen av det Kalifornienbaserade forskningsinstitutet Institute for the Future. Signalerna synliggör fenomen på ett tidigt stadium och används för att skissa troliga alternativa framtidsscenarier.

Rapporten Flyttmönster i ett förändrat arbetsliv innehåller en beskrivning av signalerna som fenomen (”What”) och en tolkning av möjliga konsekvenser (”So what”).

Ta del av rapporten här.

För mer information:
Ann-Therese Enarsson

VD
ann-therese.enarsson@futurion.se
070-9217550


Futurion är en TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja med fokus på förutsättningarna för framtidens arbetsliv.

Prenumerera

Media

Media