Citat

Många har reflekterat under semestern och vill nu byta jobb, uppdatera sin kompetens eller hitta en relevant utbildning. Då vill vi lyfta fram vad som kommer vara mer eftertraktat på framtidens arbetsmarknad. Vilka jobb, kunskaper och kompetenser som blir mer attraktiva.
Ann-Therese Enarsson, VD på tankesmedjan Futurion
Den här krisen har visat sig slå hårdare mot grupper som normalt inte brukar vara de som drabbas. Tjänstemän och egenföretagare litar uppenbarligen i betydligt lägre grad än tidigare på att deras kompetens räcker för att de ska vara attraktiva på arbetsmarknaden.
Ann-Therése Enarsson, vd Futurion
Digitalisering är en självklar del av framtidens arbetsliv, så omställningen får oss att leva som vi lär. Vi har också kunnat boka in fler intressanta medverkande än vad som varit möjligt för oss i Visby. DigitAlmedalen blir en koncentrerad kunskapsinjektion under fyra förmiddagar.
Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion.
Populismen bekämpas bäst genom fungerande omställningssystem som minskar människors otrygghet och ger framtidstro
Ann-Therese Enarsson, vd Futurion
Det ökade stödet för populistiska partier beror mer på robotar än på rasism.
Carl Melin, forskningsledare Futurion
Det som våra fokusgrupper nu visar är att unga människor känner att ansvaret för att få allt detta att fungera ligger på dem själva
Ann-Therese Enarsson, vd Futurion
Det som går att definiera, det går att programmera och även att automatisera. För att stå bättre rustade inför framtiden behöver vi fokusera mer på vad barn, studenter och folk mitt i karriären behöver lära sig och hur det ska gå till.
Ann-Therese Enarsson, vd Futurion
- Unga verkar mer redo för robotchefen. Det är nu vi har chansen att utnyttja den digitala tekniken till att bygga mindre hierarkiska organisationer och låta chefen vara ledare.
Futurions vd Ann-Therése Enarsson