Ny rapport: Ökad populism beror på arbetsmarknadsoro

Report this content

Tankesmedjan Futurion presenterar idag en rapport som analyserar orsakerna till att populistiska partier och rörelser går starkt framåt, både i Sverige och i andra länder. Rapporten visar att vi har underskattat ekonomin och jobbens betydelse och överskattat invandringsfrågan. Det har gjort att populisterna har bemötts på fel sätt.

Arbetslivet genomgår just nu en snabb förändring som innebär att många jobb både skapas och förändras men även försvinner. Det är i grunden en positiv utveckling men för också med sig konsekvenser för samhälle och enskilda. Futurions forskningsledare Carl Melin med bakgrund som statsvetare och opinionsanalytiker har studerat sambandet mellan dessa förändringar – den oro som uppstår – och stödet för populism.

Rapporten Populismens verkliga orsaker – om automatisering och andra förändringar i arbetslivet visar att sambandet är starkt mellan arbetsmarknadsoro och stödet för partier som exempelvis Sverigedemokraterna.

– I debatten hävdar många att stödet för denna typ av partier främst beror på invandringen och främlingsfientliga attityder. Men det stämmer inte, dessa partier har ökat oavsett invandringen och inget tyder på att människor över tid har blivit mer invandringskritiska eller mer främlingsfientliga, säger Carl Melin. Det ökade stödet för populistiska partier beror mer på robotar än på rasism.

– Vi vill sprida kunskap om att människors oro över förändringar i arbetslivet skapar en grogrund för populism – därför måste vi satsa på utbildning och innovation. Populismen bekämpas bäst genom fungerande omställningssystem som minskar människors otrygghet och ger framtidstro. En viktig satsning handlar om att säkra den digitala kompetensen, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson. I dag ägnar sig politiker mer åt att bekräfta människors oro i stället för att bemöta den.

Rapporten är skriven av Carl Melin som är forskningsledare på Futurion. Han doktorerade 2000 i statskunskap vid Uppsala universitet med en avhandling om lobbying och opinionsbildning och har gedigen erfarenhet av opinionsanalys, omvärldsbevakning och politisk kommunikation.

Rapporten finns att läsa och ladda ner på www.futurion.se/automatisering-och-populism/

För mer information: 
Ann-Therese Enarsson, vd Futurion
ann-therese.enarsson@futurion.se
070-921 75 50

Carl Melin, forskningsledare Futurion
carl.melin@futurion.se
073-355 06 15

 

 


 

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens arbetsliv. 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Tankesmedjan Futurion presenterar idag en rapport som visar att vi har underskattat ekonomin och jobbens betydelse och överskattat invandringsfrågan.Det har gjort att populisterna har bemötts på fel sätt.
Twittra det här

Citat

Populismen bekämpas bäst genom fungerande omställningssystem som minskar människors otrygghet och ger framtidstro
Ann-Therese Enarsson, vd Futurion
Det ökade stödet för populistiska partier beror mer på robotar än på rasism.
Carl Melin, forskningsledare Futurion