Ny skrift från Futurion: Unga lägger stort ansvar på sig själva i arbetslivet

Allt hänger på mig -  unga och arbetslivet är den talande titeln på en ny skrift från Futurion, baserad på fokusgrupper med unga på väg in i arbetslivet. Fram träder bilden av en ansvarstagande generation som har bilden av att arbetsmiljö, anställningsförhållanden och en hållbar karriär hänger på dem själva.  

Fokusgrupperna har genomförts med personer i åldern 16-33 år där några av deltagarna gick i gymnasiet, vissa studerade och en del nyligen hade börjat arbeta. Följande uppfattningar framträder tydligt i samtalen i fokusgrupperna:

  • Ett fast jobb ger trygghet eftersom det ger möjlighet till bostadslån och en nyckel till vuxenlivet.
  • Balansen mellan arbete och fritid är viktig, men helt upp till den som är ung att fixa själv.
  • Det finns ett stort verklighetsglapp mellan skola och jobb. Skolan förbereder inte alls unga människor på vad som väntar i arbetslivet.

De här slutsatserna bekräftar bilden från Futurions rapport Generationskrock på jobbet?
– om värderingarna i framtidens arbetsliv från 2016.
– Där var det ett par områden som stack ut i olika svenska och internationella undersökningar, säger Ann-Therese Enarsson, vd Futurion. Unga värderar stabilitet och balans mellan arbete och fritid. De har en ny syn på lärande och utbildning och ett lägre intresse av att axla en chefsroll.

– Det som våra fokusgrupper nu visar är att unga människor känner att ansvaret för att få allt detta att fungera ligger på dem själva, konstaterar Ann-Therese Enarsson. Unga förväntar sig inte att arbetsgivaren ska ta ansvar för kompetensutveckling eller lärande på jobbet och stressen kommer redan i skolan då kraven på att prestera och ta stort ansvar ökar.

Syftet med fokusgrupperna var just att fånga upp tankemönster hos unga som kan få för inverkan på framtidens arbetsliv.
– Våra fokusgrupper förstärker bilden av att både fack, skola och arbetsgivare har mycket kvar att göra för att förstå och möta unga människors förväntningar på framtidens arbetsliv, säger Ann-Therese Enarsson.

Skriften Allt hänger på mig – unga och arbetslivet 2017:5, som kan laddas ner från Futurions webbplats ligger till grund för ett frukostseminarium den 5 oktober. Seminariet kan ses live eller i efterhand på Futurions Facebooksida.

Ann-Therese Enarsson
VD
ann-therese.enarsson@futurion.se
070-9217550

 

Futurion AB ägs av TCO och dess 14 medlemsförbund och är en fristående tankesmedja med fokus på förutsättningarna för morgondagens arbetsliv.

Taggar:

Om oss

Futurion AB ägs av TCO och dess 14 medlemsförbund och är en fristående tankesmedja med fokus på förutsättningarna för morgondagens arbetsliv.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

"Allt hänger på mig - unga och arbetslivet" - ny skrift från tankesmedjan Futurion.
Twittra det här

Citat

Det som våra fokusgrupper nu visar är att unga människor känner att ansvaret för att få allt detta att fungera ligger på dem själva
Ann-Therese Enarsson, vd Futurion