Robotisering river pyramider

En ny undersökning från Futurion visar att förvärvsarbetande inte tror det skulle vara möjligt att automatisera chefsfunktionen i dag på deras arbetsplats. Inte heller om fem år anser de att det är möjligt. Men intelligenta beslutsstöd används redan och gör det möjligt att bygga mindre hierarkiska organisationer.

- Undersökningen visar att vi inte förstår hur digitaliseringen redan har förändrat arbetslivet. Att automatisera chefsfunktionen är redan i dag möjligt och det är angeläget att använda sig av digitaliseringens möjligheter, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson . 

Futurion har genomfört en undersökning som visar att tre av fyra förvärvsarbetande inte tror att det i dag skulle vara möjligt att automatisera chefsfunktionen på deras arbetsplats. Nästan lika många 7 av 10 tror inte heller att det skulle vara möjligt om fem år.

- Det är nu vi har chansen att tänka om och att utvecklas. Både som företag, organisationer och anställda behöver vi hitta nya lösningar på hur vi gemensamt löser olika utmaningar, säger Ann-Therése Enarsson.

Undersökningen visar att få kan tänkas att arbetsledas av en robot eller ha en robot som kollega. Unga i åldern 18-29 år skulle i högre utsträckning kunna tänka sig att arbetsledas av en robot, 16 procent kan tänka sig det jämfört med 3 procent av i åldern 50-64 år. Detsamma gäller om man kan tänka sig att ha en robot som kollega.  

- Unga verkar mer redo för robotchefen. Det är nu vi har chansen att utnyttja den digitala tekniken till att bygga mindre hierarkiska organisationer och låta chefen vara ledare, säger Ann-Therése Enarsson.

Slutsatser:

1. Gå från pyramid till plattform – utnyttja den digitala tekniken till att bygga mindre hierarkiska organisationer

2. Robotisera chefskapet och låt chefen vara ledare – digitaliseringen gör oss till bättre ledare. Och chefer.

3. Dela på talangerna – med digitaliserade plattformar kan fler göra det de är riktigt bra på – på flera ställen samtidigt!

I Futurions skrift ”Kan chefen bli en app?” kommenterar sex ledarskapsexperter digitalisering och framtidens ledarskap. Den bild som ges är att behovet av både kreativitet och beslutsförmåga inte kommer att minska, men det tidskrävande administrativa delarna av chefskapet borde kunna digitaliseras och effektiviseras. I grunden handlar det om, mer nu än tidigare, att ha förmågan till förändring.

Se rapport.

Se undersökning.

 

För ytterligare information:

Åsa Märs
Processansvarig
+46 70 208 66 02
asa.mars@futurion.se

Ann-Therese Enarsson
VD Futurion
+46709217550
ann-therese.enarsson@futurion.se 

 

Futurion är en tankesmedja med fokus på förutsättningarna för framtidens arbetsliv.

Taggar:

Om oss

Futurion AB ägs av TCO och dess 14 medlemsförbund och är en fristående tankesmedja med fokus på förutsättningarna för morgondagens arbetsliv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Unga verkar mer redo för robotchefen. Det är nu vi har chansen att utnyttja den digitala tekniken till att bygga mindre hierarkiska organisationer och låta chefen vara ledare.
Futurions vd Ann-Therése Enarsson