Medvetenheten om behovet av kompetensutveckling låg i gruppen 50+

Report this content

Tankesmedjan Futurion presenterar idag en SOM-undersökningsom visar att nästan var fjärde svensk menar att de behöver omskolas för att konkurrera om jobben i framtidens arbetsliv. Men i gruppen 50–64 år ser bara 14 procent det behovet. Undersökningen visar också att det finns en förväntan på att arbetsgivarna ska vara skyldiga att erbjuda kompetensutveckling.

Tankesmedjan Futurion samverkar med SOM-institutet vid Göteborgs universitet för att undersöka svenska folkets syn på framtidens arbetsliv. I den senaste SOM-undersökningen ställdes bland annat frågor om behov av omskolning och vilka krav de ställer på arbetsgivarna. Resultaten visar tydligt att det finns en stor medvetenhet om att arbetsmarknaden i grunden kommer att förändrasunder de kommande åren. Det understryker behovet av fungerande omskolning och kompetensutvecklingsom 3 av 5 anser är något som arbetsgivarna ska stå för. 

– Medvetenheten om behovet av omställning är stor, säger Futurions forskningsledareCarl Melin. Samtidigt visar flera andra undersökningar, bland annat från TCO och Unionen, att många arbetstagare inte får den kompetensutveckling som de behöver. Arbetsgivarna biter sig själva i foten om de inte blir bättre på detta. 

– Många av dagens jobb kommer att försvinna eller i grunden förändras - samtidigt som nya kommer till, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson. Framtidens arbetsliv ställer krav på nya typer av färdigheter och förmågan att lära nytt och lära om. Det gäller även de som idag är 50 år – de har ju många år kvar i arbetslivet. 

 

Läs mer om resultatet av undersökningen och Futurions analys här 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information: 

Ann-Therese Enarsson, vd Futurion 070-9217550

Carl Melin, forskningsledare Futurion 0733-550615

 

Futurion är en tankesmedja med fokus på förutsättningarna för framtidens arbetsliv.

Prenumerera