Ny rapport: Altruism det vanligaste motivet till fackligt engagemang

Report this content

Tankesmedjan Futurion presenterar idag en ny rapport om hur det fackliga engagemanget ser ut. Rapporten visar att det finns skillnader mellan fackligt aktiva och de som involverar sig i andra delar av civilsamhället. Altruism är det starkaste skälet till fackligt engagemang men rapporten visar även att engagemanget går i arv.

Futurions rapport ”Fackligt engagemang – om medborgerligt engagemang inom fackföreningar” är en kvantitativ och kvalitativ studie om samtidens fackliga engagemang i Sverige skriven av Johan von Essen, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola och Susanne Wallman Lundåsen, docent Linköpings universitet. Genom enkätundersökningar och intervjusamtal har de undersökt vad det är som utmärker och motiverar de som är fackligt engagerade.

Engagemang är en förutsättning för en levande demokrati och ett starkt civilsamhälle. Fackföreningar över hela landet är en bidragande faktor som stärker och utvecklar vår demokrati och därför är den här rapporten högintressant för att få en djupare förståelse för vad som ligger bakom motivationen, säger Ann-Therése Enarsson, Futurions vd.

Rapporten visar att det finns beröringspunkter mellan fackligt engagemang och ideell verksamhet i andra organisationer. En gemensam faktor är den altruistiska viljan att göra insatser för andra. Samtidigt finns det en del skillnader då en stor del av det fackliga arbetet sker på betald arbetstid, medan en del insatser görs av personer som är anställda av fackliga organisationer. Likheten med den ideella verksamheten är emellertid att det tar sig i uttryck som ideellt arbete.

En annan viktig iakttagelse som har framkommit i studien är att många som engagerar sig fackligt gör det uttalat för att stärka och hjälpa sina arbetskamrater – både på den egna arbetsplatsen och inom samma bransch, säger Ann-Therése Enarsson.
Det framkom också att de som är fackligt engagerade kännetecknas generellt sett av att ha sociala nätverk och ha vuxit upp med föreningsaktiva föräldrar, är oftare män än kvinnor och har oftare en något högre utbildningsnivå.

Rapporten ”Fackligt engagemang – om medborgerligt engagemang inom fackföreningar” finns att ladda ner här på Futurions hemsida. 

Kort om rapporten: 
Rapporten är skriven av Johan von Essen, professor i livsåskådningsforskning med inriktning mot civilsamhällesstudier vid Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, och Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

Rapporten är framtagen inom ramen för Unionens forskningsprojekt om facklig makt och demokrati i samarbete med Futurion. 

 

För ytterligare information: 

Ann-Therese Enarsson, vd Futurion 070-9217550

Carl Melin, forskningsledare Futurion 0733-550615

Futurion AB ägs av TCO och dess medlemsförbund och är en fristående tankesmedja med fokus på förutsättningarna för morgondagens arbetsliv.

Prenumerera

Media

Media