Ny rapport: Starka fackföreningar stärker demokratin och ökar välståndet

Tankesmedjan Futurion presenterar idag en rapport som visar att fackföreningar och den svenska partsmodellen har haft stor betydelse för demokratin och för människors ekonomiska välstånd. Forskningen visar dessutom att starka fackföreningar gör mer nytta än svaga.

I många länder sjunker de fackliga medlemstalen, och i flera länder har fackföreningarnas ställning försvagats genom politiska beslut. Samtidigt har aktörer såsom OECD och ledande ekonomer omprövat sin tidigare kritiska inställning till facket. Forskningen visar att fackföreningarna är viktiga aktörer för att stärka demokratin i samhället och att de även bidrar till ett ökat ekonomiskt välstånd. Carl Melin, forskningsledare på Futurion har sammanställt och analyserat aktuell forskning om fackföreningarna.

Rapporten Vad är grejen med facket– om fackföreningar och partsmodellens roll för demokrati och välstånd visar att reallönerna har stigit snabbare i länder med starka fackföreningar medan de ofta har legat still eller stagnerat där det saknats sådana. Inkomstklyftorna har ökat i de flesta länder, men utvecklingen har varit mer begränsad där facket kunnat utgöra en motkraft.
– Många ekonomer har tidigare betraktat facket som ett marknadshinder som hållit uppe lönerna, försvårat för företagen och bidragit till högre arbetslöshet, säger Carl Melin. Verkligheten är dock en annan och vi kan se att även näringslivet klarar sig bättre i länder med starka fack. 

Rapporten visar nämligen att Sverige och de övriga nordiska länderna klarar sig mycket bra i internationella jämförelser och att en bidragande orsak är partsmodellen. När det är parterna, och inte staten eller arbetsgivarna som ensidigt bestämmer över lönebildningen, skapas en flexibilitet.
– Vi vill öka kunskapen om fackföreningarna och partsmodellen. Länder där arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare – förhandlar och kompromissar klarar omställningen av näringslivet på ett mycket bättre sätt än andra, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson. 

Rapporten är skriven av Carl Melin som är forskningsledare på Futurion. Han doktorerade 2000 i statskunskap vid Uppsala universitet med en avhandling om lobbying och opinionsbildning och har gedigen erfarenhet av opinionsanalys, omvärldsbevakning och politisk kommunikation. 

 

Futurion är en tankesmedja med fokus på förutsättningarna för framtidens arbetsliv.

Om oss

Futurion AB ägs av TCO och dess 14 medlemsförbund och är en fristående tankesmedja med fokus på förutsättningarna för morgondagens arbetsliv.