Valor Global FX Fund rapporterar NAV kurs på -3,27% för maj och juni

Valor Global FX, FX International AB (publ.) fond på Malta rapporterar att NAV-kursen, som FX International AB förväntade sig, initialt är ned med cirka -3,27%.

Valor Global FX har som väntat haft en inledande period som är negativ och är under maj ner med ca -2,75% och under juni ca -0,53%. Detta förklaras till största delen av de initiala kostnaderna för uppstarten av fonden och att de återkommande kostnaderna tas direkt från det befintliga investerade kapitalet.  

Som tidigare meddelats investerade FX International AB (publ.) i maj 2020 totalt 20 MSEK för att starta fonden och för att kunna erhålla faktiska data från handeln. Den kapitalökning som uppskattades under första halvåret 2020 till cirka 100 MKR har som meddelats tidigare försenats främst på grund av den pågående Pandemi som världen för närvarande upplever. Målet är dock att få denna kapitalisering på plats. I takt med att kapitalet ökar minskar den nuvarande kostnadseffekten, vilket är anledningen till att en ökning av kapitalet är positivt för fondens utveckling och en prioritet för Valor Global FX.

FX International AB (publ.) förväntar sig att Valor Global FX visar positiva resultat först under de kommande månaderna, då de initiala och löpande kostnader belastar även den positiv handel som Valors AI förväntas producera. Risknivån för fonden är satt till en initialt låg/medelhög nivå för att ge en god och stabil ökning över tiden. Den bygger på Valors tidigare åtaganden och kommer följas upp och justeras efterhand. Målet är en stabil och positiv utveckling över tid och fondens prioritet är främst stabilitet och god avkastning.

"Efter en lång komplicerade uppstart och finansieringsprocess, som drabbats hårt av pandemiutbrott, är vi glada över att handla för fonden och att kunna släppa periodiska NAV-uppdateringar. Tradingwise har vi gått in i de första handelssekvenserna under maj och juni, som kommer att börja visa positiva resultat under de kommande veckorna och månaderna. Vi koncentrerar oss för närvarande helt på att nå våra finansieringsmål för att göra hela strukturen kostnadseffektiv, tillsammans med att säkerställa positiva handelsresultat på månatlig basis", säger Michal Kliman, på Valor

FXI:s mål är att bolaget ska ha en balanserad långsiktig strategi med god avkastning och riskspridning.  Mer information kommer att kommuniceras löpande via Spotlight Stock Market, Cision och våra egna kanaler. Vänligen registrera dig för löpande och direkt information.

För ytterligare information kontakta:

Johan Olsson

Styrelsordförande FX International Ab (publ.)

+ 46 705 42 46 00

johan.olsson@fxi.se