• news.cision.com/
  • Gasporox/
  • GASPOROX erhåller patent i USA för att mäta gaskoncentrationen i flexibla förpackningar

GASPOROX erhåller patent i USA för att mäta gaskoncentrationen i flexibla förpackningar

Report this content

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att myndigheten avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar. Med flexibla förpackningar menas förpackningar av flexibel laminat eller plastfil, såsom påsar. Gasporox har tidigare i år även beviljats patentet från den europeiska patentmyndigheten (EPO) avseende denna ansökan.

Den patenterade metoden innebär att laserns gångväg genom en flexibel förpackning kan mätas utan fysisk kontakt med förpackningen. Denna gångväg är nödvändig att känna till för att kunna beräkna den faktiska koncentrationen av en gas i förpackningen. Gasporox patenterade metod gör detta snabbt, utan direkt kontakt med och påverkan på förpackningen vilket är optimalt för integration av lasersensorn i en in-line applikation för vissa typer av förpackningar. Behovet för en metod att kontrollera flexibla förpackningar ökar årligen då det är en starkt växande marknad, särskilt inom livsmedel där varor som färsk pasta, fruktpuréer för barn och salladspåsar ofta förpackas i den typen av förpackningar med skyddande atmosfär. Att kunna kvalitetskontrollera dessa förpackningar direkt på linjen och utan onödigt svinn är viktigt för att kunna effektivisera produktionen och sänka produktionskostnaderna. Tester med lovande resultat visar hittills på att Gasporox teknik väsentligt kan förbättra prestanda och kontroll inom dessa områden.

I dagsläget arbetar Gasporox med flera olika aktörer inom affärsområdet gasmätning i förpackningar, där det breda patentskyddet för Gasporox unika lösningar som är designade för marknadens olika krav är en viktig del för att säkra den starka position som växer fram för bolaget och dess fortsatta kommersiella framgångar på marknaden. Det beviljade patentet Gasporox marknadsexklusivitet i USA en viktig framtida marknad för denna lösning.

VD Märta Lewander Xu:

“Gasporox har en stark patentposition och arbetar aktivt med att förvalta vår patentportfölj och söka skydd för vår teknik och har en tydlig patentstrategi som vi följer. Det nya patentet utgör ett värdefullt komplement till vår starka portfölj av immateriella rättigheter för våra sensorlösningar i USA gällande denna förpackningstyp och är ett verktyg för att ta oss till denna marknad. Med ett starkt patentskydd kan vi befästa vår position i dialoger med industrin och potentiella intressenter.”

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se 

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Dokument & länkar