Dela

Citat

Jag ser mycket positivt på att vi kommer bredda vår inspektionslösning med mål att bli marknadsstandard för ampuller, precis som vi gjort för läkemedelsförpackningen vial. Projektet ligger helt rätt i tiden för Gasporox som satsar på marknaden för läkemedelsinspektion 2021-2022. Vidare öppnar det upp för att vi tar en större marknadsandel än tidigare då vi genom resultatet av projektet kommer även kunna kontrollera läkemedelsförpackningar som inte har skyddande atmosfär. Det gör att marknadspotentialen ökar avsevärt för Gasporox produkter och vi ser fram emot att kunna lansera detta efter projektets avslut första halvåret 2022.
VD Märta Lewander Xu
Marknadens behov av Gasporox lösning är tydlig. Särskilt läkemedelsinspektion har belysts 2020, vilket sammanfaller väl med Gasporox fokusering mot detta marknadssegment, där tekniken börjar nå mognad och marknadsacceptans och nu är en välkänd teknik och omnämnd i läkemedelsregelverk.
VD Märta Lewander Xu
Jag ser det som ytterst positivt att vi har fått en sådan toppenrankning av Eurostars vilket visar vilken styrka Gasporox har i sina samarbetspartners, teknologin och marknadspåverkan. Projektet ligger helt i linje med Gasporox strategi och långsiktighet kring att vara teknikledande i att ta vidare laserteknologin för kvalitetskontroll till läkemedels- och livsmedelsindustrin samt till högre volymer.
VD Märta Lewander Xu
Genom det här patentet stärker vi ytterligare vår position även på den amerikanska marknaden. Tidigare har vi fått patentet godkänt i Europa och ser det som viktigt att skydda våra innovationer även på den amerikanska marknaden där stora mängder livsmedel packas i den här typen av förpackningar. Med ett starkt patentskydd kan vi befästa vår position i dialoger med industrin och potentiella intressenter.
Gasporox CTO Mikael Sebesta
Från styrelsens sida ser vi att vi kan nå fler marknader för fortsatt kraftig tillväxt, tack vare det starka team och teknik som bolaget har som kan utveckla vår teknik till nya tillämpningsområden. På så sätt har vi stora möjligheter framåt, inte minst på marknaden för kvalitetskontroll av läkemedel.
Per Nyström, Styrelseordförande Gasporox
Vi är glada att ha fått ytterligare en order på våra läcktestningsprodukter och är nöjda med att vårt goda samarbete med en av de ledande globala aktörerna inom maskintillverkning för livsmedelsindustrin fortsätter framgångsrikt.
VD Märta Lewander Xu
Trots pågående pandemi ser man att Gasporox produkter och teknologi når marknaden och fyller en viktig funktion. Att vi lyckats bibehålla momentum och orderingång ser vi som ett styrketecken.
VD Märta Lewander Xu
Vi är glada att kunna investera i ett teknologiskt framstående bolag som Gasporox. Med en egen framgångsrik bakgrund inom läkemedel och medicinteknik anser vi att Gasporox kan fylla ett intressant marknadsbehov och har stora och långsiktiga tillväxtmöjligheter. Dessutom tror vi starkt på bolagets ledning och entreprenörsanda.
Jan G Smith, Gobia Enterprises AB
Vi är glada över att det finns ett så stort intresse för Gasporox och välkomnar Gobia som ytterligare en stark och strategisk ägare. De har en lång och bred erfarenhet av att bygga bolag, inte minst inom läkemedelsbranschen och vi ser att det här är en bra matchning för Gasporox. Genom att ta in den här typen av investerare kan Gasporox verkligen satsa på en expansion inom läkemedelsinspektion.
Gasporox styrelseledamot och Fårö Capitals ägare Christer Fåhraeus
Jag ser fram emot att berätta mer om våra spännande satsningar inom läkemedelsindustrin samt den kritiska kvalitetskontrollen av vaccin och läkemedel.
Märta Lewander Xu, VD Gasporox
Aktieägarna i GPX Medical har nu fattat de beslut som krävs för notering. Processen fortlöper enligt plan och vi rör oss steg för steg mot noteringen av GPX Medical. Första handelsdag för GPX Medical är planerad till 2 oktober 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och vi ser fram emot att välkomna våra nya aktieägare på tillväxtresan.
GPX Medicals VD Hanna Sjöström
Vi är glada att utöka vårt samarbete med vår partner i Schweiz och att vi är en del av en satsning på instrument inom läkemedelsinspektion. Vi ser nu fram emot framtiden där läkemedelsinspektion kommer att bli ett ännu starkare affärsområde för Gasporox och med ett bredare erbjudande där vi också gör egna satsningar på marknaden.
VD Märta Lewander Xu
Vi är glada att erhålla denna order från vår integratör i Japan som vi har ett gott samarbete med sedan flera år... Den japanska marknaden bedömer vi ha stor potential och vi ser fram emot att kunna växa på denna samt ha ett fortsatt gott samarbete med kunden
VD Märta Lewander Xu
Gasporox är ett oerhört spännande bolag med unika produkter som adresserar den växande marknadstrenden för in-line kvalitetskontroll av livsmedel och läkemedel. Bolaget har dessutom ett mycket starkt team, bra IP-strategi och en kraftig tillväxt. För Fårö Capital är det något av en idealinvestering och vi hoppas vara ägare under många många år framöver.
Christer Fåhraeus, Fårö Capital AB
Gasporox går nu in i nästa fas och välkomnar in den här sortens strategiska ägare som ser bolagets potential och kapacitet. Det är en kvalitetsstämpel för Gasporox som bekräftar att bolaget är på rätt väg. Vi är glada att Fårö kontaktade oss och ville investera i bolaget och välkomnar de som nya aktieägare!
Gasporox VD Märta Lewander Xu
Som den största ägaren i Gasporox, är Norsk Elektro Optikk mycket positiva till att få in en kompetent och strategisk ägare som Fårö Capital. De tänker på samma sätt som vi gör gällande en långsiktig bolagsutveckling. Vi vill fortsatt vara aktivt involverade i Gasporox i syfte att tillsammans med Fårö Capital utveckla bolaget till en stark internationell aktör inom en mycket lovande marknad.
Erik Rosen, styrelseordförande Norsk Elektro Optikk AS
VD Märta Lewander Xu
Särskilt roligt att få detta patent utställt nu då vi arbetar med en aktör i Japan som inkluderar denna patenterade lösning för flexibla förpackningar.
Fokus för våren har varit försäljning, genomföra kundprojekt och etablera långvariga avtalskunder. Med ett starkt första kvartal med försäljningsrekord om 2.6 MSEK vilket motsvarar 40% av föregående års totala försäljning, har vi fått en bra start på året.
VD Märta Lewander Xu
Att ha ett så framgångsrikt samarbete med en av de ledande globala aktörerna inom maskintillverkning för livsmedelsindustrin är en viktig milstolpe för Gasporox och ger bolaget möjlighet till långsiktiga framtida intäkter
VD, Märta Lewander Xu
”Märta Lewander Xu kommer i sin roll som ordförande att ytterligare kunna stötta bolaget med sin djupa förståelse för tekniken och breda internationella kontaktnät inom akademin. Mariann Ödegård kompletterar styrelsen med sin gedigna erfarenhet inom affärs- och bolagsutveckling.”
Tore Gimse, VD Norsk Elektro Optikk och Styrelseordförande för Gasporox
Grunden i Gasporox är en laserteknik. Den har bredare potential och tillämpning utöver förpackningsinspektion och i GPX Medical tillämpar vi tekniken för medicinsk diagnostik med stor framgång. I detta Vinnovaprojekt kommer vi fortsätta utvärdera tekniken för tillämpningsområdet materialanalys, något industrin redan visat intresse för. Det finns stor potential i Gasporox teknik och vi ska nu vidare se hur vi kan skapa ytterligare värde från den för bolaget
Märta Lewander Xu, VD Gasporox
En stark patentportfölj och breda skydd för specifika applikationer, som läcktestning, bäddar för bolagets fortsatta kommersiella framgångar
CTO, Mikael Sebesta
Denna order från Å&R Carton bekräftar det intresse som finns för vår teknologi samt ger Gasporox möjlighet att bredda sin produktportfölj på en växande marknad.
Märta Lewander Xu, VD
Vi levererar vårt starkaste kvartal någonsin och har därmed redan dubblat vår försäljning jämfört med hela föregående år.
Märta Lewander Xu, VD
Det ligger nu därför rätt i tiden att signera ett representationsavtal med Techno World och ett distributörsavtal med Yashima för att ta till vara på de möjligheter vi ser och samtidigt öka försäljningsaktiviteterna på den japanska marknaden.
Janita Ericsson, Försäljningschef
I och med rekryteringen av både Janita Ericsson som försäljningschef och Mikael Sebesta som CTO har vi kraftigt stärkt organisationen för en expansion av bolagets affärer.
Märta Lewander Xu, VD
Janitas gedigna erfarenhet av internationellt försäljningsarbete kommer bli en stor tillgång för Gasporox.
Märta Lewander Xu, VD
SafetyPack-projektet har varit en bra möjlighet för Gasporox att sprida vår teknik och engagera viktiga nyckelaktörer i Europa.
Märta Lewander Xu
...ett avtal som ger Gasporox långsiktiga framtida intäkter.
Märta Lewander Xu, VD
Vår målsättning är att ge våra nya och framtida potentiella aktieägare en trevlig resa tillsammans med Gasporox.
Märta Lewander Xu, VD
Vi ser fram emot att arbeta vidare med FT Systems och vi har en gemensam ambition att tillsammans utveckla nya produkter och utöka samarbetet för att även omfatta andra förpackningstyper.
Märta Lewander Xu
Den kraftigt övertecknade emissionen som genomfördes i september är ett kvitto på det stora intresse som finns för Gasporox.
Märta Lewander Xu, VD
Vi är otroligt glada över det stora intresse som vårt bolag och verksamhet har tilldragit sig.
Märta Lewander Xu
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp