GASPOROX erhåller patent i USA för sin laserteknik avseende flexibla förpackningar

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningar.

Gasporox laserteknologi möjliggör för förpackningsindustrin att med ljus, helautomatiserat, mäta och kvalitetssäkra sammansättningen av den gas som produkten förpackas i och som förlänger den förpackade produktens hållbarhet. Med flexibla förpackningar avses en behållare som har minst en flexibel eller variabel sida eller vägg. Flexibla förpackningar, och framförallt livsmedel förpackade i påsar, ökar inom livsmedelsindustrin. Patentet är sedan tidigare beviljat i Europa.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.

Taggar:

Om oss

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs-, läkemedels-, och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll samt läcktestning av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se . Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera

Dokument & länkar