Gigger AB ingår medlemskap i plattformsorganisationen Sharing Economy UK

Gigger AB (publ) (”Gigger”) (”Bolaget”) meddelar att Bolaget ingår medlemskap i SEUK (Sharing Economy UK) som ett led i förberedelserna av etableringen av Gigger på den brittiska marknaden. Syftet är att bland annat få en insyn och påverkan på den brittiska gigekonomin samt att knyta partnerskap med medlemmar i organisationen som AirBnb, Uber, Bundlee, Gumtree och Kesaro.

 

SEUK är en del av CBI, Storbritanniens mest effektiva och inflytelserika affärsorganisation. 

CBI företräder 190 000 företag som tillsammans sysselsätter nästan 7 miljoner människor, vilket är en tredjedel av de anställda inom den privata sektorn.

https://www.sharingeconomyuk.com/about                        

Den brittiska gig-marknaden är ca 14 gånger större än den svenska med ca 5 miljoner individer som arbetar uppdragsbaserat.


För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

www.gigger.group 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: 072-224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group


Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar