Citat

”Att vi som en mindre aktör på marinelektronikmarknaden kan hålla en sådan hög marknadsandel med våra produkter gör oss mycket stolta”
Anders Bergström
Vid detta tillfälle utökas leveransen att omfatta även andra projekt utanför BLQ-10 programmet vilket ger ökade möjligheter för oss att ytterligare kunna nå nya marknader
Anders Bergström
”Vi kommer självklart att bevaka att upphandlingen gått rätt till även fortsatt och beklagar att vi ej givits möjlighet att kunna få erbjuda det system som redan idag många svenska lotsar använder och trivs med”
Anders Bergström
Vi ser hur viktigt det är för vår utalade amerikanska satsning att kunna visa upp ett fantastiskt referensprojekt som detta när vi marknadsför oss i USA.
Anders Bergström
”Att få in ytterligare en prestigekund som Trinity House, ett av de äldsta och mest namnkunniga myndigheterna inom sjöfart i världen, är självklart en bra kvalitetsstämpel på våra produkter och tjänster”
Anders Bergström
- Det är oerhört glädjande att få med Pernilla i seglingen utifrån vår målsättning att locka fler kvinnliga och unga seglare till Seapilot2star, säger Anders Bergström på True Heading AB som är huvudsponsor av Seapiot2star.
Anders Bergström på True Heading AB som är huvudsponsor av Seapilot2star.
”Vi hoppas nu att upphandlingen görs om på ett sätt som ger alla leverantörer en ärlig chans att kunna medverka på lika villkor. Vi hoppas också att Sjöfartsverket tar hänsyn till det försämrade säkerhetspolitiska läget och väljer en lösning som stödjer nationens intressen i en lotsnavigationslösning där detta bör vara viktigt”
Anders Bergström
”Med Hjertmans som kunder igen når vi geografiskt hela Sverige med våra produkter och finns åter med i en viktig kanal för distribution till den svenska fritidsbåtsmarknaden”
Anders Bergström
”Vi ser fram emot att få med någon med så stor erfarenhet och med ett etablerat nätverk i USA som Johan har, i vårat lag”
Anders Bergström arbetande styrelseordförande
”Vi är mycket glada att kunna föra denna emission i hamn och med en stark överteckning och flera nya aktieägare. Vi får nu stärkta förutsättningar för att driva vår verksamhet vidare in i den generella digitaliseringstrend som föreligger där vi ser att vi passar så väl in inom vårat segment. Jag vill passa på att tacka nya och tidigare aktieägarna för allt stöd.”
Martin Rylander
- Potentialen i det här projektet bara växer och vi ser detta inte bara som en leverans av produkter utan även möjlighet till kommande support och service intäkter, även om produkten har mycket hög driftsäkerhet, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande på Anders dagen.
Anders Bergström