Gigger Group AB (publ): Avstämningsdag fastställd för utdelning av aktier i True Heading Patent AB

Styrelsen för Gigger Group AB (publ) har idag beslutat om avstämningsdag för utdelning av aktier i True Heading Patent AB. Avstämning sker måndagen den 5 oktober 2020.

Aktieägarna i Gigger Group AB (publ), tidigare True Heading AB (publ), har på en extra bolagsstämma den 15 juli 2020 beslutat om (i) namnändring från True Heading AB (publ) till Gigger Group AB (publ), (ii) sammanläggning av Bolagets aktier (1:10), (iii) utdelning av dotterbolag till aktieägarna, samt (iv) apportemission avseende förvärv av samtliga aktier i Gigger AB.

Registreringarna av True Heading Patent AB är nu klara på Bolagsverket. Euroclear skall nu göra en del anpassningar. Styrelsen har därför beslutat att avstämningsdag för utdelningen skall vara måndagen den 5 oktober 2020.

  • Sista dagen för handel i Gigger Group AB:s aktie före utdelning blir torsdagen den 1 oktober 2020
  • Första dag för handel i Gigger Group AB:s aktie exklusive utdelning blir fredagen den 2 oktober 2020

Per avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla lika många aktier i True Heading Patent AB som man, per avstämningsdagen, har i Gigger Group AB. Villkoren är således 1:1.

Aktierna i True Heading Patent AB kommer att sättas in på respektive aktieägares VP-konto eller aktiedepå. Hela processen kommer att hanteras genom Euroclear, där True Heading Patent AB är anslutet.

Händelsen kommer INTE innebära några förändringar för befintliga aktier i Gigger Group AB på något sätt.

Inom kort avser bolaget informera även om kommande apportemission avseende själva förvärvet av Gigger AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Fritz, VD
Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Jan Nilstadius, CFO
Telefon: 070 300 50 20

E-post: jan.nilstadius@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggern" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl 16:20 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar