Gigger Group AB (publ): Gigger skriver kommersiellt samarbetsavtal med stor digital jobbförmedlingstjänst för utlandsarbetande frilansare

Gigger och Whereuare.se ingår ett kommersiellt samarbete kring fakturering och lönehantering

Onsdag kväll den 16 september 2020 undertecknade företagen WhereUare AB och Gigger AB ett samarbetsavtal kring ett gemensamt medlemserbjudande.

WhereUare är Skandinaviens största plattform för distansjobb med en växande medlemsdatabas omfattande idag cirka 8 500 personer.

WhereUares jobbplattform kan beskrivas som en version av Blocket-jobbIndeed eller Monster fast med en tydlig inriktning på distansarbete. Det går att söka ett distansjobb/gigjobb direkt via jobbplattformen eller att registrera sitt CV och kontaktuppgifter i plattformen.

Avtalet, som är av typen gemensam vinstdelning, innebär även att WhereUares medlemmar erhåller en lägre avgift för fakturering och lönehantering. Avtalet är löpar på två år med tre månaders ömse-sidig uppsägning.

Lansering av samarbetet sker tidigt i oktober.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Fritz, VD
Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Jan Nilstadius, CFO
Telefon: 070 300 50 20

E-post: jan.nilstadius@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggern" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 kl. 21.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar