Förnyat serviceavtal för Hafslund

Goodtech Projects & Services AS vann kontraktet för drift, underhåll och beredskap dygnet runt av Hafslunds fjärrkontroll- och kommunikationssystem för drift och övervakning av elnätet och kraftproduktionen.

Anläggningarna är spridda på ett 40-tal kommuner i Akershus, Oslo och Østfold. Kontraktet bygger på ett flertal mindre avtal Goodtech haft för drift, underhåll och övervakning.
 
Goodtech har under flera år assisterat Hafslund med utbyggnad och underhåll av deras fjärrkontrollsystem och kommunikationslösningar. För övrigt är Hafslunds fjärrkontroll- och kommunikationssystem ett av landets största i sitt slag.

Kontraktet är på 3 år och har ett uppskattat värde på NOK 22,5 miljoner med möjlighet till utökning.
 

Vi är mycket nöjda och stolta att ha fått fortsatt förtroende av Hafslund. Det är ett intressant uppdrag för Goodtech, säger Håkon Langdal, chef på Goodtechs Oslokontor och Geir Sørum som är avtalsansvarig.

För ytterligare information, kontakta:

Håkon Langdal, Regionschef Goodtech Projects & Services, Oslo, tlf +47 90928490, E-post: haakon.langdal@goodtech.no
Vidar Låte, Koncernchef, Goodtech ASA, tlf +47 815 68 600, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,2 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: