Goodtech säkerställer mer kraft på sjukhuset i Karlstad

Goodtech Projects & Services AB har vunnit fortsatt nytt förtroende av Landstinget i Värmland i anslutning till en ny operationsbyggnad på Centralsjukhuset i Karlstad. Uppdraget omfattar förstärkning och utbyggnad av kraftförsörjningen för sjukhuset och ordervärdet uppgår till cirka 33 miljoner svenska kronor.

-          Vi har genom åren haft ett gott samarbete i flera projekt med Landstinget i Värmland. Bland dem senaste leveranserna kan exempelvis en ny reservkraftsanläggning på Centralsjukhuset i Karlstad och en ny mottagningsstation för Arvika sjukhus nämnas, säger Kjell Jacobson, Goodtechs kraftchef inom division Sverige Syd.

Goodtechs nya uppdrag omfattar hela kedjan från projektering och konstruktion, materialleverans och montage till fullt driftfärdig anläggning. I leveransen ingår bland annat två stycken nya elstationer och förstärkning med nya hög- och lågspänningsställverk samt transformatorer i befintliga stationer inom Centralsjukhuset.

-          Våra medarbetare i Värmland gläds åt en bra start på året med nya uppdrag åt bland annat PEAB, NCC och Uddeholm AB. Men självklart toppas vår goda orderingång i regionen av den omfattande nya kraftleveransen till Centralsjukhuset i Karlstad, konstaterar Magnus Falkman, Goodtechs divisionschef i Sverige Syd.

För ytterligare information kontakta:

Kjell Jacobson, Kraftchef Sverige Syd Goodtech. tfn +46 72 732 59 56, E-post: kjell.jacobson@goodtech.se
Magnus Falkman, Divisionschef Sverige Syd Goodtech. tfn +46 70 675 81 00, E-post: magnus.falkman@goodtech.se

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,2 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: