Green Cargo och VR avvecklar SeaRail

SeaRail har sålt godstågstransporter som gått med färja Åbo-Stockholm, men de båda ägarna finska VR och svenska Green Cargo har kommit överens om att avveckla verksamheten från årsskiftet. Små volymer och olönsam verksamhet är den direkta orsaken till att trafiken med tågfärja läggs ned.

Det senaste årtiondet har mängden gods på järnväg i Sverige ökat, men tågvolymerna mellan Stockholm och Åbo har minskat på senare år. Stigande kostnader till färjerederiet och den speciella problematik som olika spårvidder i Sverige och Finland utgör, har inte heller underlättat möjligheterna till en lönsam och expanderande verksamhet. Beslutet om avveckling av tågfärjan har tagits efter kontakt med kunderna och en avstämning gällande efterfrågan.

– Godstågen från Finland till Sverige rullar vidare via Haparanda och om ett år är den nybyggda godstågsbanan från Haparanda till Boden färdig vilket ökar kapaciteten. Men vårt säljbolag SeaRail och därmed färjetrafiken avvecklar vi, säger Mats Hollander, kommunikationsdirektör på Green Cargo.

Möjligheten att frakta gods med båt över Östersjön för vidare transport med tåg, finns kvar för gods i containers, växelflak eller med trailers som sedan lyfts på tågen. Denna så kallade intermodala trafik har ökat under senare år och utvecklingen tyder på ökade volymer med transportslag i samverkan.

– Det är ofta speditörer som syr ihop transportlösningar där flera transportslag finns med och inte minst i den internationella trafiken ser vi växande möjligheter för speditörerna. Green Cargos och VRs godståg blir då viktiga delar i sådana transportkedjor, säger Mats Hollander.

Säljbolaget SeaRail sysselsätter idag elva anställda på kontoret i Åbo och tre i Stockholm. Förhandlingar om avvecklingen inleds omgående med de fackliga organisationerna.

Kontakt:
Mats Hollander, kommunikationsdirektör Green Cargo, tel 070 – 762 46 14

Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, vi kör ca 70 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 3 000 anställda och en årsomsättning på ca 6,2 miljarder SEK (2010). Dotterbolag: Green Cargo Logistics AB, NTR AB och Green Cargo A/S (Danmark). Green Cargo äger 67 procent i Hallsbergs Terminal AB och 49 procent av DB Schenker Rail Scandinavia.

Taggar:

Om oss

Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag. Vi arbetar för en hållbar utveckling, för att leverera logistiklösningar som möter våra kunders behov. Vi kör tåg så långt det går och med lastbil för att nå ända fram. Green Cargo tar hand om ditt samlade transport- och logistikbehov genom miljömärkta transporter med tåg och bil samt tjänster inom tredjepartslogistik. 90 procent av våra transporter sker med eldrivna tåg och hela Green Cargos transportverksamhet är märkt Bra Miljöval.