Positiv trend för Green Cargo i kvartal två

Report this content

Green Cargo redovisar ett positivt resultat för årets andra kvartal, som en följd av ökad kundefterfrågan och det pågående effektiviseringsarbetet. Vintern med havererad snöröjning av järnvägen och stängda bangårdar medförde dock att halvårsresultatet blev negativt.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 18 MSEK (-103) för årets andra kvartal. Nettoomsättningen för perioden april - juni ökade till 1 569 MSEK (1 443). Trots vändningen under andra kvartalet slutade resultatet efter finansnetto för första halvåret med en förlust på -82 MSEK (-289).

- Vi ser hur ökad efterfrågan och åtgärdsprogram lyfter vårt resultat för varje månad som går. Arbetet med effektiviseringar kommer att fortsätta för att vi ska kunna nå en långsiktigt hållbar lönsamhet, säger Mikael Stöhr, Green Cargos VD.

I kvartalet startade Green Cargo för första gången intermodal pendeltågstrafik från Malmö till orter i Tyskland, i april till Krefeld i Ruhr-området och i maj till Hannover. Pendlarna tar lastbilstrailers på tåget sex nätter i veckan i båda riktningarna.

Green Cargo har fortsatt att ägna vinterproblemen uppmärksamhet, både i egna handlingsplaner och genom att delta i regeringens utredning om järnvägens vinterproblem.

- Vi delar utredningens uppfattning att vintern var hård men inte exceptionell. Järnvägen måste klara även en kall och snörik vinter. Både Green Cargo och Trafikverket arbetar nu med konkreta planer för hur vi skall hantera kommande vinter avsevärt mycket bättre, säger Mikael Stöhr.

Andra kvartalet i korthet:

  • Mikael Stöhr tillträder som CEO för Green Cargo den 19:e april, Mariann Östansjö tillträder som CFO för Green Cargo den 3:e maj.
  • Start av intermodala pendeltåg i egen regi på sträckorna Malmö-Krefeld och Malmö-Hannover. De intermodala pendlarna går sex nätter i veckan i båda riktningar
  • Nya avtal har tecknats med Yokohama, Agility, TOMP Beer & Spirits och Containership. Utökat avtal har tecknats med ICA.
  • 28 kunder mottog Green Cargo Klimatintyg av miljöminister Andreas Carlgren på seminariet Hållbar logistik den 16:e juni och LKW Walter mottog Green Cargos utmärkelse Årets klimatkomet 2010.
  • I maj undertecknades en avsiktsförklaring med ScandFibre Logistics, SFL, som innebär att Green Cargo för ett 10-tal pappersbruk blir huvudleverantör av järnvägstransporter inom Sverige för vidaretransport till kontinenten.

» Klicka här för att ladda ner kvartalsrapporten.

Green Cargo erbjuder transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Vi kör ca 65 procent av Sveriges godståg, erbjuder lastbilstransporter samt intermodala dörr-till-dörr-lösningar där tåg, egna lastbilar eller externa lastbilspartners ingår. Med internationella partners täcker vi hela Europa. Vår tredjeparts-logistik sköter lagerhållning och varuförädling vid våra logistikcentra i Stockholm, Norrköping, Göteborg och Helsingborg/Köpenhamn.

 

Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 2 700 anställda och en årsomsättning på ca 5,9 miljarder SEK (2009). Dotterbolag: TGOJ Trafik AB, NTR AB och Green Cargo A/S (Danmark). Green Cargo äger 67 procent i Hallsbergs Terminal AB, 49 procent av DB Schenker Rail Scandinavia och 45 procent av norska CargoNet.

Taggar: