Tranemo Trädgårdstjänst förvärvar tillgångarna i Borås Markentreprenad

Tranemo Trädgårdstjänst, en del av Green Landscaping-koncernen, har tecknat avtal om inkråmsförvärv av Borås Markentreprenad AB. Genom förvärvet stärker Tranemo Trädgårdstjänst sin ställning på utemiljömarknaden i Västra Götaland.

Borås Markentreprenad bildades 1989 och erbjuder markentreprenader och anläggningsarbeten till både privat och offentlig sektor. Inkråmsförvärvet omfattar maskiner, inventarier, lager, orderbok och kundkontakter. Bolagets 7 medarbetare kommer erbjudas anställning i Tranemo Trädgårdstjänst. Förvärvet väntas bidra med 10 miljoner kronor till koncernens omsättning på årsbasis.

-Förvärvet av tillgångarna i Borås Markentreprenad är en strategisk affär som stärker vår verksamhet och ställning i Sjuhäradsbygden, och vi ser fram emot att fortsätta leverera tjänster av högsta kvalitet till bolagets kunder. Jag ser också fram emot att få välkomna personalen till oss på Tranemo Trädgårdstjänst och vår fortsatta resa, säger Roger Carlsson, vd för Tranemo Trädgårdstjänst.

Affären kommer att slutföras i oktober i samband med att personalövergången genomförs.

För ytterligare information:
Roger Carlsson, VD Tranemo Trädgårdstjänst, 070-870 99 42, roger.carlsson@ttj.se
Johan Nordström, VD Green Landscaping Group, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2018 kl. 13:15 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB är Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Om oss

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 230 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB (+46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar