Byte av avtalskrav mellan GS-facket och motparterna Trä- och möbelföretagen och Grafiska Företagen


Fotograf: Mikaela Pietrzak

Fr v: Per-Olof Sjöö förbundsordförande GS, Ravindra Parasnis VD GF, Madelene Engman avtalssekreterare GS, Eva Glückman förhandlingschef TMF och GF, David Johnsson VD TMF

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera