Dela

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Citat

Det här är positivt för vår fortsatta utveckling av de metoder vi har för kompetensutveckling inom träindustrin. Detta är integrationsfrämjande inom ramen för den svenska modellen
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS
Många företag inom trä- och möbelindustrin har stora rekryteringsbehov. Genom snabbspårssamordnarna kan vi minska risken för att potentiella medarbetare befinner sig utanför arbetsmarknaden samtidigt som våra företag skriker efter personal.
David Johnsson, VD TMF
Skogsindustrin har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför spelar svenska bolag med höga insatser om man inte tydligt adresserar behovet av fackliga rättigheter på den globala arbetsmarknaden. Vi ser fram emot en dialog med företagen i denna viktiga fråga.
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket och BTI (Bygg och Träarbetarinternationalen)
Det är ju en helt principlös hållning från de svenska skogsbolagen att inte ställa upp för ILOs kärnkonventioner. Här i Sverige framhåller de gärna att de står bakom, men när det ska bli verkstad av det hela då hukar de fullständigt
Mats Jutterström, förbundsordförande Pappers
”Det behövs kunskap, utbildning och en gemensam syn på att fysisk och psykisk arbetsmiljö är viktigt. Det krävs definitivt en högre kunskapsnivå hos arbetsgivare”
Madelene Engman Johansson, avtalssekreterare GS
Jag hoppas att rättegången ska skicka ett tydligt budskap: Det är inte riskfritt att utnyttja människor på svensk arbetsmarknad.
Magnus Lindberg, avtalsansvarig ombudsman på GS
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Youtube

Twitter