Konflikten med Skogsstyrelsen avblåst

Idag, den 10 januari, träffade parterna en överenskommelse om att prolongera avtalen till och med den 9 maj 2017 i syfte att fortsätta förhandlingar om nya avtal. Det betyder att den varslade konflikten som skulle träda ikraft den 11 januari 2017 kl 12.00 är avblåst. 

 

"Nu skall parterna fortsätta sina förhandlingar och det är viktigt att påpeka att vår fortsatta inställning är att det är GS som reglerar villkoren för skogligt arbete oavsett arbetsgivare. Vi hoppas på konstruktiva förhandlingar och vill också passa på att tacka organisationen för väl utfört arbete. GS står rustade för framtida förhandlingar", säger Madelene Engman, avtalssekreterare på GS.

 

GS varslade den 28 december 2016, efter strandade förhandlingar med Skogsstyrelsen och Arbetsgivarverket,  om konflikt på avtalsområdena VASA- Skog och VISST. Redan vid de tidiga kontakterna med Skogsstyrelsen innan avtalen löpt ut visade motparten stor ovilja att fortsatt ha GS som motpart på de två avtalsområdena. Det fanns ingen vilja att prolongera (förlänga) avtalen i syfte att fortsätta konstruktiva förhandlingar för nya avtal. En av de stora frågorna har handlat om GS möjlighet att reglera pensions- och försäkringsfrågorna via kollektivavtal och inte som ensidigt utgivna förmåner från arbetsgivaren.

Linda Tillybs
Press och kommunikation
072-560 72 40
linda.tillybs@gsfacket.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media