Ny arbetsmiljörapport från GS visar på stora psykososociala arbetsmiljöproblem

Stress och hög arbetsbelastning är ökande orsaker till att råka ut för arbetsskador, visar GS nya arbetsmiljörapport som släpptes igår. Rapporten visar också att medan arbetsolycksfallen minskar så ökar arbetssjukdomarna.

Drygt 1400 GS-medlemmar mellan 45 och 59 år svarade på enkäten som ligger till grund för rapporten.  2009 gjordes en liknande undersökning vilket gör att det går att göra jämförelser och se åt vilket håll utvecklingen är på väg. 2009 angav 35% hög arbetsbelastning  som orsak till arbetsmiljöskada, den siffran har i den nya rapporten ökat till 50,9%.

”Det behövs kunskap, utbildning och en gemensam syn på att fysisk och psykisk arbetsmiljö är viktigt. Det krävs definitivt en högre kunskapsnivå hos arbetsgivare”, säger GS avtalssekreterare Madelene Engman på morgonens pressträff om rapporten.

Rapporten visar också att över 60% av de som svarade gått till jobbet trots att de är sjuka och att bara hälften av medlemmarna bedömmer att de kommer orka jobba till pension. 

I slutet av rapporten lämnar GS förslag på vad som krävs för att vända utvecklingen.

Rapporten finns på att läsa på https://www.gsfacket.se/sv/vi-gor/arbetsmiljo/arbetsmiljorapport-2016/.

 

Presskontakt GS:

Julius Petzäll Mendonca
Press och kommunikation
070 660 91 29
julius.petzall@gsfacket.se

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Citat

”Det behövs kunskap, utbildning och en gemensam syn på att fysisk och psykisk arbetsmiljö är viktigt. Det krävs definitivt en högre kunskapsnivå hos arbetsgivare”
Madelene Engman Johansson, avtalssekreterare GS