GS fattar unikt beslut

GS har beslutat att bevilja medel ur förbundets Solidaritetsfond för att elva kambodjanska skogsarbetare ska få möjlighet att biträdas av juridiskt ombud i en tvist som uppstått i efterdyningarna av att de arbetat i Sverige. Beslutet är unikt eftersom det är första gången medel beviljas för fall som inträffat på svensk mark.

Bakgrunden är att kambodjanerna varit anställda hos en skogsentreprenör som utfört uppdrag åt Holmen Skog och Norra Skogsägarna. Arbetarna fick inte den lön de blivit lovade och blev inkvarterade i arbetsgivarnas stall. Arbetsgivaren gick senare i konkurs. Ett tag efter hemresan blev de uppmanade att skriva på en handling på svenska, som de trodde var en förutsättning för att få statlig lönegaranti. I själva verket visade det sig att det var ett skuldbrev för logi och andra kostnader som uppstått under deras Sverigevistelse.

Frågan om lönegaranti och skuldbreven kommer att avgöras i Sundsvalls tingsrätt.

- Det säger sig självt att dessa fattiga arbetare inte på egen hand har förutsättningar att finansiera en juridisk process. För GS handlar beslutet om att stödja dem helt och hållet om solidaritet. Tyvärr är det ingen lång kö av aktörer inom skogsbruket som funnit anledning att ta ansvar för den uppkomna situationen, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö

- För svenskt skogsbruk är det skamligt och ett stort misslyckande att den här typen av fall drabbar branschen. Framförallt i en tid där det hållbara svenska skogsbrukets betydelse för att bekämpa klimatförändringarna får allt större internationell uppmärksamhet. Vi måste säkra att skogsbruket också omfattar social hållbarhet för fortsatt hög trovärdighet i frågan, säger Sjöö.

- Det är bedrövligt att det trots vårt negativa yttrande, såväl till Migrationsverket som till skogsbolagen, beviljas arbetstillstånd och det nu konkursade företaget anlitades.
Konsekvensen ser vi nu, återigen ett fall där arbetare levt och verkat under slavliknande förhållanden, avslutar GS avtalssekreterare Tommy Andersson.

För mer information:
Anette Niska-Andersson, kommunikationschef GS
070-226 97 49

Prenumerera

Dokument & länkar