Skogsplanteringen inte hotad

Report this content

Bransch- och arbetsgivarorganisationerna inom skogsbruket har spridit en bild av att skogsbruket är beroende av migrerande arbetskraft och att planteringssäsongen är hotad. GS menar dock att detta är en felaktig bild.

I Coronakrisens spår har det blivit svårare för arbetskraft att röra sig över gränserna. Mot bakgrund av det har planteringssäsongen 2020 omgärdats av en debatt om vem som egentligen ska sätta de nästan 400 miljoner plantorna som måste ner i marken innan hösten.

I denna debatt har bransch- och arbetsgivarorganisationerna inom skogsbruket högljutt påstått att planteringssäsongen är hotad då det saknas arbetskraft till skogsbruket. Deras linje har varit att regeringen måste göra det lättare för migrantarbetare att ta sig till Sverige för att sätta plant.

Nu visar det sig dock att de allra flesta skogsbolag sedan en tid tillbaka löst arbetskraftsbristen till årets plantering. Trots det väljer bransch- och arbetsgivarorganisationer fortfarande att sprida den felaktiga bilden att planteringssäsongen är hotad.

GS är angelägna om att allmänheten inte ska ha en felaktig bild där behovet av arbetskraftsinvandring till skogsbruket överdrivs. Detta då vi vet att arbetskraftsinvandring underlättar underbudskonkurrens och lönedumpning.

GS uppmanar därför bransch- och arbetsgivarorganisationerna att lägga den politiska agendan åt sidan. Planteringssäsongen är inte hotad.

Presskontakt GS:

Julius Petzäll Mendonca
Press och kommunikation GS

Tel: 0706609129
Mail: julius.petzall@gsfacket.se

Taggar:

Dokument & länkar