GS och TMF tilldelas pengar för fortsatt arbete med snabbspår

GS-facket har, tillsammans med Trä- och Möbelföretagen, TMF, tilldelats 2 160 000 kronor från Arbetsförmedlingen. Pengarna ska avsättas för fortsatt arbete med att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden, stärka deras kunskaper i svenska och främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Arbetsförmedlingen har i uppdrag av regeringen att fördela stadsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, så kallade snabbspår. Målet med snabbspåren är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

De medel som GS och TMF nu tilldelats kommer finanseria tillsättandet av så kallade ”Snabbspårssamordnare”.

Samordnarna kommer ha till uppgift att i samverkan med Arbetsförmedlingen identifiera och stödja företag som är intresserade av att delta i träindustrins snabbspår. De har också till uppgift att säkerställa samordning av kompletteringsutbildning samt identifiera utvecklingsområden inom träindustrin. Samordnarna kommer fylla en viktig funktion för att säkerställa effektiva snabbspår.

GS ordförande Per-Olof Sjöö kommenterar:

”Det här är positivt för vår fortsatta utveckling av de metoder vi har för kompetensutveckling inom träindustrin. Detta är integrationsfrämjande inom ramen för den svenska modellen”

TMF:s VD David Johnsson kommenterar:

”Många företag inom trä- och möbelindustrin har stora rekryteringsbehov. Genom snabbspårssamordnarna kan vi minska risken för att potentiella medarbetare befinner sig utanför arbetsmarknaden samtidigt som våra företag skriker efter personal.”

För mer information vänligen kontakta

Henrik Smedmark, TMF: 070-9540655

Kenneth Edvardsson, GS:  0104708626

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

GS och TMF får ytterligare 2 miljoner kronor för att utveckla arbetet med Snabbspår.
Twittra det här

Citat

Det här är positivt för vår fortsatta utveckling av de metoder vi har för kompetensutveckling inom träindustrin. Detta är integrationsfrämjande inom ramen för den svenska modellen
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS
Många företag inom trä- och möbelindustrin har stora rekryteringsbehov. Genom snabbspårssamordnarna kan vi minska risken för att potentiella medarbetare befinner sig utanför arbetsmarknaden samtidigt som våra företag skriker efter personal.
David Johnsson, VD TMF