Avtal klart för statliga skogsarbetare

GS och Skogsstyrelsen har efter en vår med förhandlingar tecknat kollektivavtal för statligt anställda skogsarbetare, de två avtalen det gäller är VASA-Skog och VISST-avtalet. Avtalen gäller från 1 januari 2017.

 

VISST-avtalet löper till och med 31 december 2017 och innehåller löneökningar på 3,2% samt en höjning av lägsta ingångslön till 22.000 kr. Avtalet förlängs med ett år i sänder, om inte någon av parterna säger upp det.

VASA-Skog löper till 31 december 2019. Tarifflönerna höjs med 2,2% 1 januari 2017 och sedan 2% per den 1 januari 2018 och 2019.

Det har även i VASA-Skog införts en särskild nivå på ingångslön för grupper som länge stått mycket långt från den svenska arbetsmarknaden, där förutsättningen för tillämpning är omfattande utbildningsinslag  och en tidsbegränsning på 12 månader. Upplägget liknar de Yrkesintroduktionsanställningar som finns både på några av GS och andra fackförbunds avtalsområden, där arbete kombineras med utbildning mot en lägre lön under en tidsbegränsad period. Det rimmar även väl med det av LO nyligen lanserade förslaget om så kallade utbildningsjobb.

”Skrivningen i avtalet innebär inga lönesänkningar för redan anställda arbetstagare och inte heller någon sänkning av lönen i branschen. Skogsstyrelsen är inte en lönesättande aktör i skogsbruket utan en myndighet som bland annat har till uppgift att bidra till att uppnå sysselsättningspolitiska mål. Detta är ett verktyg för att uppnå det målet”, säger Magnus Lindberg, avtalsansvarig ombudsman på GS.

Presskontakt GS:

Linda Tillybs
Press och kommunikation
072-560 72 40
linda.tillybs@gsfacket.se

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Media

Media