GS har träffat avtal med Almega medieföretagen

Sent måndag eftermiddag har avtal träffats mellan GS och Almega Medieföretagen för tidningsgrafiker.

Parterna har sagt ja till medlarnas hemställan om ett ettårigt avtal. Hemställan innehöll det GS ställt krav om, såsom en reformering av minimilönesystemet och höjning av minimilönerna med upp till drygt 2000 kr/månaden.

Den infekterade frågan om rätten för arbetstagare som fyllt 60 år, att gå ner varaktigt i arbetstid fick också sin lösning.

Lönerna höjs med i genomsnitt 584 kr i månaden, varvid individen garanteras minst 292 kr i månaden och det totala avtalsvärdet ligger på 2,2 %.

- Vi har lyckats väl med att få till ett avtal som innehåller viktiga delar för våra medlemmar på tidningsområdet, såsom höjning av minimilöner, rätt till deltid för äldre arbetstagare och reallöneökningar, säger Tommy Andersson GS Avtalssekreterare.

Därmed återkallar GS sina varslade konfliktåtgärder.

För mer information:
Anette Niska-Andersson, kommunikationschef 070-226 97 49

Taggar:

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Dokument & länkar